Ulga B+R

Wprowadzamy ulgi podatkowe

Wprowadzona w 2016 roku ulga podatkowa na badania i rozwój pozwala przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków (tzw. kosztów kwalifikowanych) poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Zgodnie z ustawą, do działalności B+R zalicza się działalność twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz ich wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań.

sygnet_ksztalt_1-png_edited.png

Koszty kwalifikowane

salary.png

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń oraz należne składki

gear.png

Materiały

nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R

speed.png

Aparatura

odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej

Często zadawane pytania

Czy można łaczyć dotację z Ulgą B+R?


Ulgę B+R można łaczyć z dotacją w zakresie wkładu własnego do projektu.
Jeżeli firma osiągnęła stratę to może w kolejnych okresach korzystać z ulgi B+R?


Jeżeli w roku, w którym przysługuje odpis, firma ponioosła stratę albo osiągnięty dochód nie pozwolił na rozliczenie ulgi odliczeń od podstawy opodatkowania to można dokonywać jej rozliczenia przez 6 kolejnych lat.
Czy z Ulgi B+R mogą korzystać firmy zlokalizowane na terenie SSE?


Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia to także ma prawo do skorzystania z ulgi B+R – w odniesieniu do tych kosztów, których nie uwzględnił w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

sygnet_ksztalt_1-png_edited.png

Wielkość firmy nie ma tu znaczenia: z ulgi może skorzystać każdy, zarówno mały jak i duży przedsiębiorca, działający w dowolnej branży. Jedyny wymóg, to konieczność prowadzania działań badawczo-rozwojowych.

Nawet firma, która odnotowała straty lub której dochody są mniejsze niż wysokość przysługującego odliczenia może skorzystać z ulgi w ciągu kolejnych 6 lat podatkowych.

Koszty kwalifikowane

file.png

Ekspertyzy

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz nabycie wyników badań od jednostek naukowych

light-bulb.png

Patenty

koszty patentów, praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów przemysłowych

business.png

Amortyzacja

odpisy amortyzacyjne od ŚT oraz WNiP wykorzystywanych
w działalności B+R

Nasze usługi w zakresie ulgi B+R obejmują

Korzystanie z ulgi B+R wymaga spełnienia warunków, które zostały wskazane w ustawach o podatkach dochodowych. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania oraz doradzimy, jak właściwie wdrożyć rozwiązania umożliwiające bezpieczne stosowanie ulgi B+R.

1.

Mapowanie procesów B+R

Zbieramy i analizujemy informacje na temat procesów B+R i ich charakterystyki (miejsce generowania kosztów prac B+R, sposób dokumentacji i raportowania prac B+R i ich wyników, zaangażowanie osób, ewidencja kosztowa i projektowa)

2.

Identyfikacja kosztów

Dokonujemy szczegółowej analizy oraz identyfikacji kosztów działalności B+R, które spełniają kryteria kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania.

3.

Interpretacja podatkowa

W zależności od sytuacji możemy przygotować wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

4.

Rekomendujemy zmiany

Rekomendujemy zmiany w zakresie dokumentowania kosztów kwalifikowanych. Rekomendacje dotyczą  w szczególności istnienia obiegu dokumentów projektowych i księgowych, treści umów z pracownikami, ewidencji czasu pracy i in.

5.

Asysta w rozliczeniu

Analizujemy dane księgowe, weryfikujemy koszty kwalifikujące się do zastosowania ulgi na działalność B+R oraz pomoc w przygotowaniu załącznika CIT-BR do składanego rocznego zeznania podatkowego.

6.

Audyt oraz kontrola

Weryfikujemy przestrzeganie ustalonych zasad związanych z rozliczaniem ulgi B+R (dokumenty wewnętrzne, procedury, dokumentowanie i księgowanie kosztów, ewidencja czasu pracy itp.)

Jak możemy pomóc?

cmyk_pion-png_edited.png

InnovaTree Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13

81-521 Gdynia

NIP 5833333780

 

Nasze biura:
Gdynia, Warszawa, Łódź, Wrocław.

Szymon_Talbierz-koło.png

Umów bezpłatną konsultację

phone.png

Telefon

+48 530 918 074

Obsługujemy

suitcase.png

200+

klientów B2B

global.png

20+

globalnych korporacji

line-chart.png

15+

spółek giełdowych

trophy.png

70%

klientów powraca

Klient-9_edited.png
Promar_edited.png
ALPLA_edited.png
chemirol_edited_edited.png