Ulga B+R

Wprowadzamy ulgi podatkowe

Wprowadzona w 2016 roku ulga podatkowa na badania i rozwój pozwala przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków (tzw. kosztów kwalifikowanych) poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Zgodnie z ustawą, do działalności B+R zalicza się działalność twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz ich wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań.

Koszty kwalifikowane

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń oraz należne składki

Materiały

nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R

Aparatura

odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej

Często zadawane pytania

Czy można łaczyć dotację z Ulgą B+R?


Ulgę B+R można łaczyć z dotacją w zakresie wkładu własnego do projektu.
Jeżeli firma osiągnęła stratę to może w kolejnych okresach korzystać z ulgi B+R?


Jeżeli w roku, w którym przysługuje odpis, firma ponioosła stratę albo osiągnięty dochód nie pozwolił na rozliczenie ulgi odliczeń od podstawy opodatkowania to można dokonywać jej rozliczenia przez 6 kolejnych lat.
Czy z Ulgi B+R mogą korzystać firmy zlokalizowane na terenie SSE?


Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia to także ma prawo do skorzystania z ulgi B+R – w odniesieniu do tych kosztów, których nie uwzględnił w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Wielkość firmy nie ma tu znaczenia: z ulgi może skorzystać każdy, zarówno mały jak i duży przedsiębiorca, działający w dowolnej branży. Jedyny wymóg, to konieczność prowadzania działań badawczo-rozwojowych.

Nawet firma, która odnotowała straty lub której dochody są mniejsze niż wysokość przysługującego odliczenia może skorzystać z ulgi w ciągu kolejnych 6 lat podatkowych.

Koszty kwalifikowane

Ekspertyzy

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz nabycie wyników badań od jednostek naukowych

Patenty

koszty patentów, praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów przemysłowych

Amortyzacja

odpisy amortyzacyjne od ŚT oraz WNiP wykorzystywanych
w działalności B+R

Nasze usługi w zakresie ulgi B+R obejmują

Korzystanie z ulgi B+R wymaga spełnienia warunków, które zostały wskazane w ustawach o podatkach dochodowych. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania oraz doradzimy, jak właściwie wdrożyć rozwiązania umożliwiające bezpieczne stosowanie ulgi B+R.

1.

Mapowanie procesów B+R

Zbieramy i analizujemy informacje na temat procesów B+R i ich charakterystyki (miejsce generowania kosztów prac B+R, sposób dokumentacji i raportowania prac B+R i ich wyników, zaangażowanie osób, ewidencja kosztowa i projektowa)

2.

Identyfikacja kosztów

Dokonujemy szczegółowej analizy oraz identyfikacji kosztów działalności B+R, które spełniają kryteria kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania.

3.

Interpretacja podatkowa

W zależności od sytuacji możemy przygotować wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

4.

Rekomendujemy zmiany

Rekomendujemy zmiany w zakresie dokumentowania kosztów kwalifikowanych. Rekomendacje dotyczą  w szczególności istnienia obiegu dokumentów projektowych i księgowych, treści umów z pracownikami, ewidencji czasu pracy i in.

5.

Asysta w rozliczeniu

Analizujemy dane księgowe, weryfikujemy koszty kwalifikujące się do zastosowania ulgi na działalność B+R oraz pomoc w przygotowaniu załącznika CIT-BR do składanego rocznego zeznania podatkowego.

6.

Audyt oraz kontrola

Weryfikujemy przestrzeganie ustalonych zasad związanych z rozliczaniem ulgi B+R (dokumenty wewnętrzne, procedury, dokumentowanie i księgowanie kosztów, ewidencja czasu pracy itp.)

Jak możemy pomóc?

InnovaTree Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13

81-521 Gdynia

NIP 5833333780

 

Nasze biura:
Gdynia, Warszawa, Łódź, Wrocław.

Umów bezpłatną konsultację

Telefon

+48 530 918 074

Obsługujemy

200+

klientów B2B

20+

globalnych korporacji

15+

spółek giełdowych

70%

klientów powraca

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.