Dla kogo

Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże

Poziom dofinansowania

Do 80%

Instytucja finansująca

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dofinansowanie także dla dużych przedsiębiorców

Szybka ścieżka stanowi obecnie podstawowy instrument dotacyjny, dedykowany wsparciu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Rozwijane innowacje produktowe i procesowe powinny odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku i odbiorców oraz być komercjalizowane w okresie trwałości projektu.

Po zakończeniu fazy badawczo-rozwojowej, dofinansowane mogą być również typowe prace przedwdrożeniowe - m.in certyfikacja czy koszt uzyskania ochrony patentowej wynalazku. Wsparcie mogą otrzymać zarówno małe, działające lokalnie przedsiębiorstwa, jak i podmioty wchodzące w skład koncernów o zasięgu globalnym.

 

Wielkość przedsiębiorstwa ma wpływ na poziom dofinansowania, ale każdy beneficjent otrzymuje aż 25% ryczałt naliczany od całkowitej wartości projektu na nieujęte w budżecie wydatki, których nie ma obowiązku dokumentować.

 

Kto może otrzymać dotacje?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terytorium RP.
 

Wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, których liderem jest przedsiębiorstwo.
 

Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim, natomiast siedziba firmy może znajdować się na terenie Mazowsza. Dla firm mazowieckich atrakcyjną alternatywę stanowią konkursy Horyzont 2020.

 

Partner

Były ekspert naukowo-gospodarczy NCBR, PARP, BGK oraz Komisji Europejskiej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Konkurs "Szybka Ścieżka" jest szczególnie chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa duże oraz MŚP, ponieważ w przypadku prac nad technologią/innowacją procesową, rezultatem projektu może być prototypowa linia technologiczna, służąca celom produkcyjnym. 

Wynagrodzenia

Kosztem projektu mogą być wynagrodzenia brutto brutto pracowników B+R oraz kadry technicznej, zatrudnionej na umowę o pracę a także wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie czy B2B.

Linia pilotażowa - demonstrator technologii

Do kosztów projektu zaliczymy również wszystkie wydatki związane z zakupem / wytworzeniem prototypowej linii produkcyjnej.

WNiP

Do kosztów projektu zaliczymy również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej np. licencje na AutoCad lub inne profesjonalne oprogramowanie.

Podwykonawstwo

Do kosztów projektu zaliczymy koszty usług podwykonawców którym zlecamy przeprowadzenie konkretnych zadań w projekcie. Podwykonawcą może być jednostka naukowa, lub inne przedsiębiorstwo.

Surowce i materiały

Dofinansowanie otrzymają wszelkie surowce i materiały niezbędne do badań np. odczynniki chemiczne, stal, blachy, elektrody do spawania, oleje lub inne materiały niezbędne do realizacji projektu.  

Grunty

Przedmiotem dofinansowania będzie również dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów.

Amortyzacja 

Wydatkami kwalifikowanymi projektu możemy wliczyć: amortyzację budynków, hal produkcyjnych a także amortyzację aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących prowadzeniu prac B+R np. frezarka, CNC czy prasa.

Odpłatne korzystanie lub leasing

Do kosztów projektu możemy wliczyć: wynajem powierzchni niezbędnej do realizacji projektu a także odpłatne korzystanie (wynajem / leasing) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym np. frezarka, CNC czy prasa.

Ryczałt 25%

W związku z realizacją projektu przedsiębiorca otrzymuje dodatkową bonifikatę w wysokości 25% wartości projektu. Warto zauważyć, że przedsiębiorca nie musi opisywać i przedstawiać dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów ryczatłu.

 

Planujesz pozyskać dofinansowanie na projekt IT?

Aby projekt dotyczący tworzenia oprogramowania został zaklasyfikowany jako B+R i mógł otrzymać dofinansowanie w ramach POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka, warunkiem jego zakończenia musi być dokonanie postępu naukowego lub technicznego […]

Poznaj przykłady projektów IT, które mogą otrzymać dofinansowanie

Referencje

Czyny mówią więcej niż słowa. Poznaj historie sukcesu naszych klientów.

Firma InnovaTree wyróżnia się otwartym i elastycznym podejściem do klienta. Podjęte zobowiązania realizuje z dużym zaangażowaniem i co najważniejsze – z dużą skutecznością. Gorąco polecam i zachęcam do współpracy z InnovaTree

Dominik Piekarski
Prezes Zarządu

 

Terminy naborów

Szybka Ścieżka dla dużych przedsiębiorstw

Start:

03.08.2020

Zakończenie:

21.08.2020

Szybka Ścieżka
Koronawirusy

runda II

Start:

06.06.2020

Zakończenie:

24.07.2020

Szybka Ścieżka
dla MŚP

Start:

22.08.2020

Zakończenie:

14.09.2020

Szybka Ścieżka
Koronawirusy

runda III

Start:

25.07.2020

Zakończenie:

31.12.2020

Szybka Ścieżka
Seal of Excellence

Start:

14.02.2020

Zakończenie:

30.09.2020

Szybka Ścieżka
AGROTECH

Start:

10.09.2020

Zakończenie:

06.11.2020

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

Byli eksperci NCBR, PARP, BGK, Komisji Europejskiej

Dział doradczy tworzą byli eksperci naukowo-gospodarczy takich instytucji jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz Komisji Europejskiej

1,2 mld PLN
pozyskanych dotacji

Dla naszych klientów pozyskaliśmy 1,2  miliarda PLN bezzwrotnych dotacji.

Bezpłatna analiza możliwości pozyskania dotacji

Analizujemy aktualne potrzeby przedsiębiorstwa, potencjał firmy oraz szanse na pozyskanie dotacji.

 

Jak możemy pomóc?

InnovaTree Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13

81-521 Gdynia

NIP 5833333780

 

Nasze biura:
Gdynia, Warszawa, Łódź, Wrocław.

Umów bezpłatną konsultację

Telefon

+48 506 304 718

Obsługujemy

200+

klientów B2B

20+

globalnych korporacji

15+

spółek giełdowych

70%

klientów powraca

 

Nasz punkt widzenia

Projekty IT a POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka

17 kwietnia 2020

Aby projekt dotyczący tworzenia oprogramowania mógł otrzymać dofinansowanie w ramach POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka [...]

PO IR 1.1.1 "Szybka ścieżka" w 2020

29 stycznia 2020

Ogłoszony w styczniu konkurs PO IR 1.1.1 - Szybka Ścieżka stanowi główne narzędzie dotacyjne, dedykowane wsparciu prowadzenia prac B+R [...]

Szybka ścieżka w 2020 – ku uproszczeniom

13 stycznia 2020

W drugim tygodniu stycznia NCBR ogłosił kolejne konkursy dla Poddziałania 1.1.1 PO IR, znanego pod hasłem „szybkiej ścieżki” [...]

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.