Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.

Rozliczanie dotacji

Oferujemy pełne wsparcie
w procesie rozliczania dotacji

Oferujemy pełen pakiet usług związanych z rozliczaniem zewnętrznego finansowania. Poniżej przedstawiamy kluczowe czynności dotyczące wsparcia firmy w procesie rozliczania i monitorowania projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Audyt projektu

Sporządzamy analizę projektu i przygotowujemy przedsiębiorstwo do jego realizacji, wskazując kluczowe punkty dokumentacji aplikacyjnej. Przygotowujemy dedykowane zalecenia dotyczące realizacji Państwa projektu.

Aneksowanie umowy

o dofinansowanie

Zewnętrzna pozycja pozwala nam na obiektywne porównanie rzeczywistego stanu realizacji projektu z zapisami dokumentacji aplikacyjnej. Dzięki temu, wskazujemy zakres możliwości wprowadzenia zmian do projektu oraz przygotowujemy stosowną dokumentację do aneksowania umowy o dofinansowanie.

Wybór podwykonawców
lub dostawców

Pomagamy wybrać dostawców towarów i wykonawców usług. Opracowujemy wzory zapytań ofertowych, przygotowujemy wzory protokołów wyboru ofert oraz doradzamy, w  jaki sposób przeprowadzić procedurę wyboru ofert na towary i usługi w ramach projektu.

Kontrola

Prowadzimy monitoring realizacji wskaźników projektu, dzięki któremu przygotowujemy przedsiębiorstwo do kontroli projektu: opracowujemy szczegółowe wytyczne do wizyty monitorującej, a także, na Państwa życzenie, zapewniamy udział specjalisty podczas kontroli. Zapewniamy wsparcie przez cały okres realizacji projektu.

Opracowanie dokumentacji

rozliczeniowej

Przygotowujemy wzory opisu dokumentów księgowych oraz doradzamy, jak prawidłowo wydatkować otrzymaną zaliczkę. Sporządzamy wnioski sprawozdawcze oraz wnioski o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową. Prowadzimy korespondencję z urzędami – zajmujemy się uzupełnieniami, korektami, wyjaśnieniami oraz oświadczeniami.

Promocja

W przystępny sposób przedstawiamy wytyczne dotyczące promocji i informacji. Opracowujemy wzory tablic, plakietek informacyjnych, opisów na segregatory oraz banery na strony internetowe zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Doradzamy, które koszty zadań promocyjno-marketingowych są kwalifikowalne.

Szkolenie z rozliczenia pozyskanej dotacji

Firmom, które nie są zainteresowane pełnym pakietem usług związanych z rozliczaniem dotacji, możemy zaproponować jednodniowe szkolenie z zasad prowadzenia oraz rozliczania, które obowiązują każdego beneficjenta pomocy publicznej. Szkolenie ma charakter warsztatowy i zorganizowane zostanie w siedzibie firmy lub w innym, wskazanym miejscu. Na szkoleniu, uczestnikom zostaną zaprezentowane ogólne zasady rozliczania, a także prawa i obowiązki beneficjenta dotyczące prawidłowej realizacji projektu.

140+

zrealizowanych i rozliczonych projektów

480+

rozliczonych wniosków o płatność

Audyt projektu

W ramach czynności dotyczących wsparcia firmy w procesie rozliczania i monitorowania dotacji, wykonujemy audyt projektu.

 

W ramach audytu analizujemy projekt oraz opracowujemy wytyczne oraz zalecenia dedykowane ściśle do Państwa potrzeb.

Ekspert przypisany do Państwa projektu porządkuje dokumentację projektową pod kątem „technicznych” wymagań Instytucji Zarządzającej oraz przedstawia najważniejsze założenia do projektu, ustala cele oraz dalsze działania.

NIE WIESZ JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK, KTÓRY OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

Pobierz darmowy PDF i poznaj zasady skutecznego aplikowania o dotacje

Nasze doświadczenie

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu,
a nasz nie jest wyjątkiem. Przeczytaj nasze referencje poniżej.

Promar PPH Sp. z o.o.

Producent posiadał potrzebę wprowadzenia znaczących zmian w posiadanej przez siebie linii technologicznej. Podstawą projektu stało się więc opracowanie eksperymentalnych modułów, które umożliwiły modernizację parku technologicznego.

Dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Dotacje na projekty
badawczo-rozwojowe

Na wsparciem mogą liczyć projekty, których przedmiotem jest podejmowanie wyzwań i zagadnień technologicznych, ukierunkowanych na opracowanie nowych produktów lub procesów. 

Dotacje na projekty
inwestycyjne

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup maszyn oraz rozbudowę zakładu produkcyjnego w oparciu o tzw. wdrożenie wyników prac B+R.

Pozostałe dotacje

Przedsiębiorcy o statusie MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie na promocje marki na rynkach zagranicznych lub zakup usług badawczych.

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. 

Dr inż. Szymon Talbierz

Partner Zarządzający

+48 506 304 718

Zaufało nam już

ponad 120 firm, w tym

firmy notowane na GPW