Pozyskanie dotacji

Oferujemy wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji

Oferujemy pełen pakiet usług związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania ze środków unijnych. Wierzymy, że wsparcie dotacyjne może stanowić dla przedsiębiorców zachętę do podejmowania prac B+R w ambitnych i nowatorskich kierunkach lub optymalizować koszty stałej działalności twórczej, prowadzonej w laboratoriach i działach konstrukcyjnych.

direction.png

Analiza potrzeb

Analizujemy aktualne potrzeby przedsiębiorstwa oraz jego potencjał. Sprawdzamy, czy dostępny potencjał techniczny, ludzki oraz finansowy stwarzają szansę na skuteczne aplikowanie o dotacje na prace B+R lub inwestycję. Jeśli na dany moment prawdopodobieństwo pozyskania dofinansowania jest niewielkie - wskazujemy, jak przygotować się do kolejnego naboru.

speed.png

Ocena wniosku

Na bieżąco monitorujemy strony internetowe instytucji oceniającej wniosek oraz odpowiadamy za kontakt z tą instytucją. Należy pamiętać, że eksperci mają prawo zgłaszać rekomendacje uzupełnień treści dokumentacji, a właściwe przepracowanie przedstawionych uwag może okazać się kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Jednocześnie przeprowadzamy szkolenie przygotowujące do obrony projektu na panelu ekspertów.

gear.png

Modelowanie projektu

W celu maksymalizacji szans na uzyskanie wsparcia finansowego układamy główne obszary projektu w taki sposób, aby na dalszych etapach prac nie wystąpiły utrudnienia lub konieczność zmiany przyjętej koncepcji. Poprawna logika etapów i właściwie skonstruowany budżet ułatwią bezproblemową realizację projektu.

euro.png

Umowa o dofinansowanie

Pomożemy przygotować i skompletować wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowywanie. Jednocześnie, możemy asystować na etapie negocjacji poszczególnych zapisów umowy oraz prowadzić korespondencję z instytucją finansującą.

file.png

Dokumentacja

We współpracy z zespołem projektowym Klienta przygotowujemy wszystkie wymagane dokumenty. Etap ten kończy się złożeniem aplikacji konkursowej za pośrednictwem generatora wniosków. Nad projektem pracujemy według realistycznego harmonogramu, aby uniknąć pośpiechu i działania "na ostatnią chwilę". Dobry projekt to przemyślany projekt.

business.png

Szkolenie z rozliczania

Na życzenie przeszkolimy pracowników przedsiębiorstwa z zasad prowadzenia oraz rozliczania projektu obowiązujących każdego beneficjenta pomocy publicznej.

Często zadawane

pytania

Czy można łaczyć dotację z Ulgą B+R?


Ulgę B+R można łaczyć z dotacją w zakresie wkładu własnego do projektu.
Czy można łaczyć dotację z IP Box?


Aby skorzystać z 5% stawki dla dochodów uzyskiwanych z produktów objętych ochroną własności intelektualnej koniecznie jest wypracowanie IP w toku prac B+R np. w projekcie badawczym dofinansowanym z projektu PO IR 1.1.1 - Szybka Ścieżka.
Czy duzi przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na projekty inwestycyjne?


Duzi przedsiębiorcy mogą zaspokajać swoje potrzeby inwestycyjne poprzez realizację projektów typu POIR 1.1.1 - Szybka Ścieżka gdzie jednym z możliwych kosztów projektu jest budowa prototypów np. budowa prototypowej linie produkcyjnej. Przykład projektu pod linkiem

Dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

gear.png

Dotacje na projekty
badawczo-rozwojowe

Na wsparciem mogą liczyć projekty, których przedmiotem jest podejmowanie wyzwań i zagadnień technologicznych, ukierunkowanych na opracowanie nowych produktów lub procesów. 

conveyor.png

Dotacje na projekty
inwestycyjne

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup maszyn oraz rozbudowę zakładu produkcyjnego w oparciu o tzw. wdrożenie wyników prac B+R.

pin.png

Pozostałe dotacje

Przedsiębiorcy o statusie MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie na promocje marki na rynkach zagranicznych lub zakup usług badawczych.

NIE WIESZ JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK, KTÓRY OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

Pobierz darmowy PDF i poznaj zasady skutecznego aplikowania o dotacje

Nasze doświadczenie

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu,
a nasz nie jest wyjątkiem. Przeczytaj nasze referencje poniżej.

2.jpg

Promar PPH Sp. z o.o.

Producent posiadał potrzebę wprowadzenia znaczących zmian w posiadanej przez siebie linii technologicznej. Podstawą projektu stało się więc opracowanie eksperymentalnych modułów, które umożliwiły modernizację parku technologicznego.

Nasz punkt widzenia

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Szymon_Talbierz

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. 

Dr inż. Szymon Talbierz

Partner Zarządzający

smartphone.png

+48 530 918 074

email.png

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

Zaufało nam już

ponad 250 firm
w tym firmy notowane na GPW

Klient-9_edited.png
Promar_edited.png
ALPLA_edited.png
chemirol_edited_edited.png