• Dr inż. Natalia Kujawska

Czy każdy projekt IT może otrzymać dofinansowanie z POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka?

Tworzenie oprogramowania to działalność związana z innowacjami, która niekiedy wiąże się z działalnością badawczo-rozwojową i obejmuje, w konkretnych warunkach, pewne elementy B+R. Aby projekt dotyczący tworzenia oprogramowania został zaklasyfikowany jako B+R i mógł otrzymać dofinansowanie w ramach POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka, warunkiem jego zakończenia musi być dokonanie postępu naukowego lub technicznego, a celem projektu musi być wyeliminowanie elementu naukowej lub technicznej niepewności w sposób metodyczny.


Co nie jest uznawane za prace B+R?

W podręczniku OECD podano przykłady działań, które nie są uznawane za prace B+R. Czynności rutynowe związane z oprogramowaniem nie uznaje się za działalność B+R. Czynności te obejmują prace nad zmianami związanymi z konkretnym systemem lub programem, który był publicznie dostępny przed rozpoczęciem prac.

A oto przykłady innych czynności związanych z oprogramowaniem, które należy wykluczyć z zakresu działalności B+R:

 • tworzenia aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,

 • tworzenia stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,

 • użycia standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,

 • dostosowania produktów do określonych zastosowań, o ile w trakcie tego procesu nie jest uwzględniania wiedza, która przyczynia się do ulepszenia wyjściowego oprogramowania,

 • dodawania funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych,

 • rutynowego usuwania błędów z systemów (debugging).

Jaki prace są uznawane za B+R i mogą otrzymać dofinansowanie?

Charakter procesu tworzenia oprogramowania sprawia, że trudno jest wskazać w nim ewentualne składniki B+R.

Jednak niektóre składniki projektów związanych z tworzeniem oprogramowania mogą zostać zakwalifikowane jako B+R, jeżeli dzięki nim dokonuje się postęp w dziedzinie oprogramowania komputerowego.

Postępy w tej dziedzinie mają zazwyczaj charakter przyrostowy, nie zaś rewolucyjny. Opracowanie ulepszonej wersji programu (tzw. upgrade), dodawanie nowych elementów lub zmiana istniejącego programu lub systemu może kwalifikować się do działalności B+R, jeśli pociąga za sobą postęp nauki lub techniki prowadzący do zwiększenia zakresu wiedzy w tej dziedzinie.

Poniższe przykłady ilustrują projekty o charakterze B+R które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka:

 • tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków,

 • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach,

 • działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu proces reorganizacji systemu lub sieci,

 • tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki,

 • tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń.


W codziennej działalności firm z branży IT rozróżnienie między działaniami badawczo-rozwojowymi a pracami rutynowymi nie jest istotne. Jednak w specyficznych sytuacjach takich jak ubieganie się o ulgę badawczo-rozwojową (ulga B+R) lub dotację nakreślenie jednoznacznej linii podziału między tymi dwoma typami działalności jest kluczowe.

Zespół InnovaTree jest gotów wspierać Państwa w identyfikowaniu prac B+R w IT w celu skorzystania z ulg podatkowych oraz dofinansowań w ramach takich konkursów jak POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka lub Horyzont 2020.

Opracowano na podstawie: Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris.
Autor artykułu


Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Powiązane artykuły