• Dr inż. Szymon Talbierz

Dotacja na podbój zagranicznych rynków


Przedsiębiorcy z pięciu województw — lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego — otrzymają dofinansowania na wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki.Beneficjenci będą mogli przeznaczyć wsparcie na opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z ekspansją zagraniczną. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.


Granty sfinansują też koszty udziału przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych. Stawką w konkursie jest dotacja w wysokości 800 tys. zł — jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na ekspansję na co najmniej jeden rynek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Jeżeli natomiast postawi tylko na kraje UE, Norwegię czy Szwajcarię, może liczyć na dofinansowanie w wysokości 550 tys. zł. Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy. Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.WAŻNA DATA 3.09.2019 - do tego dnia można składać wnioski o dotacje z działania 1.2 POPW.

WIĘCEJ INFORMACJI

https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/12-internacjonalizacja-msp-4/
Autor artykułu


Dr inż. Szymon Talbierz

Prezes Zarządu, Partner


Powiązane artykuły