Oferujemy wsparcie 
w procesie pozyskania dotacji

POIR 4.1.4 - Projekty aplikacyjne: konsorcja naukowo-przemysłowe

Konkurs kierowany do konsorcjów, składających się z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa. Dotacja wspiera finansowanie prac B+R, w tym kosztów wynagrodzeń, zakupu surowców, usług podwykonawców oraz budowę innowacyjnych, prototypowych linii technologicznych, opracowywanych przez konsorcjantów.

Natalia%20Kujawska%20-%20small_edited.pn

Partner

Były ekspert naukowo-gospodarczy NCBR, PARP, BGK oraz Komisji Europejskiej.

portfolio.png

Dla kogo

Konsorcja naukowo-przemysłowe: przedsiębiorstwa MŚP/duże oraz jednostki naukowe

analytics.png

Poziom dofinansowania

Do 80%

wallet.png

Instytucja finansująca

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dofinansowanie współpracy przedsiębiorstw
z jednostkami naukowymi

Konkurs 4.1.4 daje możliwość dofinansowania projektów B+R, w których istotną rolę pełni jednostka naukowa. W ramach konsorcjum należy dokonać podziału prac zgodnie z kompetencjami. Przykładowo: jednostka naukowa może przeprowadzić fazę badawczą projektu, gdzie realizowane będą prace laboratoryjne. Następnie przedsiębiorstwo zajmie się rozwojem nowego produktu lub procesu, tak by był on gotowy do wprowadzenia na rynek.

Ze względu na możliwość szerokiego korzystania z potencjału jednostek naukowych, projekty aplikacyjne są optymalnym rozwiązaniem zarówno dla firm, które dopiero zaczynają angażować się w prace B+R, jak również dla przedsiębiorstw chcących podjąć zagadnienia badawcze o wysokim stopniu skomplikowania.

 

Kto może otrzymać dotacje?

factory.png
leader.png

Konsorcja, składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów. Liderem konsorcjum może być przedsiębiorstwo lub jednostka naukowa.

Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim, natomiast siedziba firmy lub jednostki naukowej może znajdować się na terenie Mazowsza.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W konkursie 4.1.4 jednostka naukowa wchodzi w skład konsorcjum, zatem nie pełni funkcji podwykonawcy finansowanego przez przedsiębiorstwo. Ponadto, w przypadku prac nad technologią/innowacją procesową, rezultatem projektu może być prototypowa linia technologiczna, służąca celom produkcyjnym. 

salary.png

Wynagrodzenia

Kosztem projektu mogą być wynagrodzenia brutto brutto pracowników B+R oraz kadry technicznej, zatrudnionej na umowę o pracę a także wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie czy B2B.

conveyor.png

Linia pilotażowa - demonstrator technologii

Do kosztów projektu zaliczymy również wszystkie wydatki związane z zakupem / wytworzeniem prototypowej linii produkcyjnej.

light-bulb.png

WNiP

Do kosztów projektu zaliczymy również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej np. licencje na AutoCad lub inne profesjonalne oprogramowanie.

gears.png

Podwykonawstwo

Do kosztów projektu zaliczymy koszty usług podwykonawców którym zlecamy przeprowadzenie konkretnych zadań w projekcie. Podwykonawcą może być jednostka naukowa, lub inne przedsiębiorstwo.

valve.png

Surowce i materiały

Dofinansowanie otrzymają wszelkie surowce i materiały niezbędne do badań np. odczynniki chemiczne, stal, blachy, elektrody do spawania, oleje lub inne materiały niezbędne do realizacji projektu.  

gear.png

Grunty

Przedmiotem dofinansowania będzie również dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów.

business.png

Amortyzacja 

Wydatkami kwalifikowanymi projektu możemy wliczyć: amortyzację budynków, hal produkcyjnych a także amortyzację aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących prowadzeniu prac B+R np. frezarka, CNC czy prasa.

forklift.png

Odpłatne korzystanie lub leasing

Do kosztów projektu możemy wliczyć: wynajem powierzchni niezbędnej do realizacji projektu a także odpłatne korzystanie (wynajem / leasing) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym np. frezarka, CNC czy prasa.

euro.png

Ryczałt 25%

W związku z realizacją projektu przedsiębiorca otrzymuje dodatkową bonifikatę w wysokości 25% wartości projektu. Warto zauważyć, że przedsiębiorca nie musi opisywać i przedstawiać dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów ryczatłu.

 

Referencje

Czyny mówią więcej niż słowa. Poznaj historie sukcesu naszych klientów.

Firma InnovaTree wyróżnia się otwartym i elastycznym podejściem do klienta. Podjęte zobowiązania realizuje z dużym zaangażowaniem i co najważniejsze – z dużą skutecznością. Gorąco polecam i zachęcam do współpracy z InnovaTree

Dominik Piekarski
Prezes Zarządu

 

Termin naboru

PO IR 4.1.4 

Projekty aplikacyjne

Start:

03.02.2020

Zakończenie:

27.04.2020

PO IR 4.1.4 

Projekty aplikacyjne

Start:

01.07.2020

Zakończenie:

31.07.2020

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

trophy.png

Byli eksperci NCBR, PARP, BGK, Komisji Europejskiej

Dział doradczy tworzą byli eksperci naukowo-gospodarczy takich instytucji jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz Komisji Europejskiej

wallet.png

1,2 mld PLN
pozyskanych dotacji

Dla naszych klientów pozyskaliśmy 1,2  miliarda PLN bezzwrotnych dotacji.

checklist.png

Bezpłatna analiza możliwości pozyskania dotacji

Analizujemy aktualne potrzeby przedsiębiorstwa; potencjał firmy oraz czy planowany projekt wpisuje się w cele programów pomocowych i ma potencjał do jego kreacji pod kątem spełniania kryteriów oceny?

Jak możemy pomóc?

cmyk_pion-png_edited.png

InnovaTree Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13

81-521 Gdynia

NIP 5833333780

 

Nasze biura:
Gdynia, Warszawa, Łódź, Wrocław.

Szymon_Talbierz-koło.png

Umów bezpłatną konsultację

phone.png

Telefon

+48 530 918 074

 
 

Obsługujemy

suitcase.png

200+

klientów B2B

global.png

20+

globalnych korporacji

line-chart.png

15+

spółek giełdowych

trophy.png

70%

klientów powraca

Klient-9_edited.png
Promar_edited.png
ALPLA_edited.png
chemirol_edited_edited.png

Nasz punkt widzenia

Image by Drew Hays

Od imitacji do innowacji – rozwój przedsiębiorstw

21 lutego 2020

Zastanawiając się nad możliwością aplikowania o dotacje na prowadzenie prac B+R lub wdrażanie nowych rozwiązań, każdorazowo powinniśmy [...]

Image by Fabian Blank

Dotacja – kiedy warto aplikować?

5 lutego 2020

Powiedzmy, że znamy już dostępne w najbliższym okresie rodzaje konkursów, rozróżniamy projekty inwestycyjne od badawczo-rozwojowych[...]

Image by Dose Media

Ostatni rok „pełnych możliwości”

27 grudnia 2019

Rok 2020 jest ostatnim dla tzw. perspektywy finansowej UE 2014-2020, która wyznacza sześcioletnie ramy budżetowe Unii Europejskiej [...]