Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.

O nas

Wierzymy, że najlepszą drogą rozwoju przedsiębiorstwa jest budowanie potencjału do tworzenia własnego, unikalnego know-how, w oparciu o realizację prac badawczo-rozwojowych. 

Naszą misją jest wspieranie sektora prywatnego w tworzeniu użytecznych i potrzebnych na rynku innowacji - zarówno przełomowych, unikalnych na skalę światową, jak i mniejszych, ale wciąż stanowiących wyróżnik na tle konkurencji.

InnovaTree R&D Consulting to zgrany zespół ekspertów, ukierunkowanych na tworzenie w przedsiębiorstwach korzystnych warunków do działalności innowacyjnej na każdym z etapów jej realizacji - od powstania nowej idei po jej rynkowy sukces.

Dr inż. Szymon Talbierz

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

4+

4 biura w Polsce

Posiadamy biura w 4 kluczowych miastach w Polsce: Gdynia, Łódź, Warszawa, Wrocław.

1,2 mld

1,2 mld PLN dotacji

Dla naszych klientów pozyskaliśmy 1,2  miliarda PLN bezzwrotnych dotacji.

120+

Firm obsługiwanych rocznie

Wspieramy klientów niezależnie od branży i skali działalności. Obsługujemy firmy z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, w tym międzynarodowe korporacje.

Posiadamy unikalną
wiedzę i doświadczenie

Nasze umiejętności i know-how przyczyniają się
do  sukcesu naszych klientów.

Pełna obsługa procesu budowania know-how przedsiębiorstwa

Pozyskanie dotacji to tylko jeden z kroków na drodze do rozwijania potencjału naszych klientów. Wspieramy przedsiębiorców we wszystkich kluczowych obszarach związanych z budowaniem przewagi rynkowej dzięki wprowadzania doskonalszych produktów i procesów - od dostępu do środków dotacyjnych, ochronę własności intelektualnej po zachęty podatkowe do prowadzenia i komercjalizowania wyników prac B+R.

Eksperci naukowo-gospodarczy

Jesteśmy wolni od konfliktu interesów. Działamy szybko, a nasi klienci mają pewność obiektywnego doradztwa z naszej strony. Samodzielnie decydujemy o wszelkich aspektach naszej działalności.

Projektujemy i realizujemy projekty w różnych obszarach technicznych i naukowych. Jako jedyna firma doradcza w Polsce posiadamy dostęp do płatnych baz publikacji naukowych (Nature, Science Direct) oraz komercyjnych baz patentowych.

Specjalizacja w projektach R&D

Wolni od konfliktu interesów

Dział doradczy tworzą byli eksperci naukowo-gospodarczy takich instytucji jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Komisja Europejska.

InnovaTree Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13

81-521 Gdynia

NIP 5833333780

 

Nasze biura: Gdynia, Warszawa, Łódź, Wrocław.

+ 48 506 304 718

consulting@innovatree.pl