Partnerstwo wyraża się w naszej codziennej biznesowej praktyce.

Ponad 16-letnia praktyka w dotacjach oraz funduszach unijnych, doświadczenie w realizacji projektów we wszystkich dostępnych w Polsce funduszach, kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, udział w wizytach kontrolach i monitoringowych na miejscu realizacji projektu. Doświadczenie w projektach strukturalnych i projektach „miękkich”. Znajomość obsługi systemu teleinformatycznego SL2014, systemu „Baza konkurencyjności”, Publikatora UE „TED”, portalu „zamówień publicznych”. Doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań o wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o zasadę konkurencyjności, szacowanie wartości zamówienia, rozeznanie rynku, doświadczenie w realizacji zamówień w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych beneficjentów pomocy publicznej w tym dla przedsiębiorców w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

Monika Stecewicz
Dyrektor działu rozliczeń

Poznaj nas blizej

Pozostańmy w kontakcie

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.