Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.

Kredyt na innowacje technologiczne

PO IR 3.2.2

Formuła konkursu POIR 3.2.2 jest atrakcyjna, ze względu na sposób przekazywania dotacji. Bank udziela wnioskodawcy kredytu inwestycyjnego na rynkowych zasadach. Następnie, w toku spłacania kredytu, część sumy pokrywana jest przez dofinansowanie, które przekazywane jest bezpośrednio do banku kredytującego.

Dla kogo 

Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie

Poziom dofinansowania

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej - do 70%

Instytucja pośrednicząca

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Dofinansowanie na wdrożenie nowych technologii

Dofinansowanie przeznaczone jest na inwestycję w utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej. Dofinansowanie przeznaczone jest na utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej, na podstawie której przedsiębiorca rozpocznie wytwarzanie nowych produktów lub świadczenie nowych usług.

Innowacyjna technologia powinna zostać opracowana w toku prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę lub nabytych od podmiotu zewnętrznego. Przedmiotem dofinansowania w konkursie POIR 3.2.2 mogą być maszyny i urządzenia produkcyjne, grunty, nieruchomości, prace budowlane i adaptacyjne budynków oraz WNiP.

Kto może otrzymać dotacje?

Przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terytorium Polski.

Wnioskodawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową, pozwalającą na zrealizowanie zaplanowanej inwestycji. W tym celu należy pozyskać od banku kredytującego promesę lub warunkową umowę udzielenia kredytu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczane jest na spłatę kredytu technologicznego. Środki z kredytu mogą zostać wykorzystane na utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej wnioskodawcy.

Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego

Usługi doradcze

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części

Środki trwałe - infrastruktura produkcyjna

Środki trwałe – infrastruktura produkcyjna: Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, a także ich montaż i uruchomienie. Inwestycja w środki trwałe powinna mieć na celu wdrożenie innowacyjnej technologii.

WNiP

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Nabycie prac i materiałów budowlanych

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy lub adaptacji budynków produkcyjnych lub ich części.

Najem i dzierżawa gruntów

Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat.

Wysokość

dofinansowanie

Poziom dofinansowania: Intensywność dofinansowania projektu w konkursie PO IR 3.2.2 jest uzależnionych od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji projektu - zgodnie z mapą pomocy regionalnej. 

1

Minimalna i maksymalna wartość projektu

Minimalna i maksymalna wartość projektu:
Nie ustalono minimalnej wartości projektu. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 6 mln zł.

2

Termin naboru wniosków

Kredyt na innowacje technologiczne

Start:

15.10.2019

Zakończenie:

23.04.2020

Kredyt na innowacje technologiczne

Start:

24.09.2020

Zakończenie:

30.12.2020

NIE WIESZ JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK, KTÓRY OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

Pobierz darmowy PDF i poznaj zasady skutecznego aplikowania o dotacje

Nasze doświadczenie

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu,
a nasz nie jest wyjątkiem. Przeczytaj nasze referencje poniżej.

Promar PPH Sp. z o.o.

Producent posiadał potrzebę wprowadzenia znaczących zmian w posiadanej przez siebie linii technologicznej. Podstawą projektu stało się więc opracowanie eksperymentalnych modułów, które umożliwiły modernizację parku technologicznego.

Nasz punkt widzenia

3 Wrzesień

Zakup linii technologicznej oraz budowa zakładu możliwe dzięki "kredytowi technologicznemu"

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które planują wprowadzić na rynek innowacyjne produkty lub usługi będą mogły aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego o dotację (tzw. premia technologiczna) na wdrażanie nowych technologii. Poprzez wdrożenie rozumie się nabycie środków trwałych a także przeprowadzenie prac budowlanych

3 Wrzesień

600 mln zł dla firm z województwa mazowieckiego na prace B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dość niespodziewanie ogłosiło 14 sierpnia dedykowany konkurs POIR 1.1.1 dla województwa mazowieckiego. Budżet konkursu to aż 600 mln zł. Rozczarowuje natomiast termin naboru wniosków, który potrwa od 23 sierpnia do 23 września 2019.

1 Kwiecień

Szybka Ścieżka - kluczowe dofinansowanie w 2019 roku

Od 1 kwietnia 2019 przedsiębiorcy mogą aplikować o wsparcie w ramach kolejnej edycji konkursu Szybka ścieżka, flagowego instrumentu wsparcia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. A jest o co walczyć – na przedsiębiorców w tym naborze czeka ponad miliard złotych.

 

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

+48 506 304 718

Zaufało nam już

ponad 120 firm w tym

firmy notowane na GPW