Oferujemy wsparcie 
w procesie pozyskania dotacji

POIR 3.2.2 - Kredyt na innowacje technologiczne

Formuła konkursu POIR 3.2.2 jest atrakcyjna, ze względu na sposób przekazywania dotacji. Bank udziela wnioskodawcy kredytu inwestycyjnego na rynkowych zasadach. Następnie, w toku spłacania kredytu, część sumy pokrywana jest przez dofinansowanie, które przekazywane jest bezpośrednio do banku kredytującego.

Natalia%20Kujawska%20-%20small_edited.pn

Partner

Były ekspert naukowo-gospodarczy NCBR, PARP, BGK oraz Komisji Europejskiej.

portfolio.png

Dla kogo

Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie

analytics.png

Poziom dofinansowania

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej - do 70%

wallet.png

Instytucja finansująca

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Dofinansowanie na wdrożenie nowych technologii

Dofinansowanie przeznaczone jest na inwestycję w utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej. Dofinansowanie przeznaczone jest na utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej, na podstawie której przedsiębiorca rozpocznie wytwarzanie nowych produktów lub świadczenie nowych usług.

Innowacyjna technologia powinna zostać opracowana w toku prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę lub nabytych od podmiotu zewnętrznego. Przedmiotem dofinansowania w konkursie POIR 3.2.2 mogą być maszyny i urządzenia produkcyjne, grunty, nieruchomości, prace budowlane i adaptacyjne budynków oraz WNiP.

Kto może otrzymać dotacje?

factory.png
leader.png

Przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terytorium Polski.

Wnioskodawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową, pozwalającą na zrealizowanie zaplanowanej inwestycji. W tym celu należy pozyskać od banku kredytującego promesę lub warunkową umowę udzielenia kredytu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczane jest na spłatę kredytu technologicznego. Środki z kredytu mogą zostać wykorzystane na utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej wnioskodawcy.

gear.png

Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego

file.png

Usługi doradcze

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części

conveyor.png

Środki trwałe - infrastruktura produkcyjna

Środki trwałe – infrastruktura produkcyjna: Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, a także ich montaż i uruchomienie. Inwestycja w środki trwałe powinna mieć na celu wdrożenie innowacyjnej technologii.

light-bulb.png

WNiP

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

factory.png

Nabycie prac i materiałów budowlanych

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy lub adaptacji budynków produkcyjnych lub ich części.

business.png

Najem i dzierżawa gruntów

Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków potrwa do 31 grudnia 2020 r. i zostanie podzielony na miesięczne rundy:

Kredyt na innowacje technologiczne

Runda 1

Start:

01.06.2020

Zakończenie:

30.06.2020

Kredyt na innowacje technologiczne

Runda 4

Start:

01.09.2020

Zakończenie:

30.09.2020

Kredyt na innowacje technologiczne

Runda 7

Start:

01.12.2020

Zakończenie:

30.12.2020

godz. 15:00

Kredyt na innowacje technologiczne

Runda 2

Start:

01.07.2020

Zakończenie:

30.07.2020

Kredyt na innowacje technologiczne

Runda 5

Start:

01.10.2020

Zakończenie:

29.10.2020

Kredyt na innowacje technologiczne

Runda 3

Start:

31.07.2020

Zakończenie:

31.08.2020

Kredyt na innowacje technologiczne

Runda 6

Start:

30.10.2020

Zakończenie:

30.11.2020

Referencje

Czyny mówią więcej niż słowa. Poznaj historie sukcesu naszych klientów.

Firma InnovaTree wyróżnia się otwartym i elastycznym podejściem do klienta. Podjęte zobowiązania realizuje z dużym zaangażowaniem i co najważniejsze – z dużą skutecznością. Gorąco polecam i zachęcam do współpracy z InnovaTree

Dominik Piekarski
Prezes Zarządu

Dlaczego warto z nami współpracować?

trophy.png

Byli eksperci NCBR, PARP, BGK, Komisji Europejskiej

Dział doradczy tworzą byli eksperci naukowo-gospodarczy takich instytucji jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz Komisji Europejskiej

wallet.png

1,2 mld PLN
pozyskanych dotacji

Dla naszych klientów pozyskaliśmy 1,2  miliarda PLN bezzwrotnych dotacji.

checklist.png

Bezpłatna analiza możliwości pozyskania dotacji

Analizujemy aktualne potrzeby przedsiębiorstwa; potencjał firmy oraz czy planowany projekt wpisuje się w cele programów pomocowych i ma potencjał do jego kreacji pod kątem spełniania kryteriów oceny?

Jak możemy pomóc?

cmyk_pion-png_edited.png

InnovaTree Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13

81-521 Gdynia

NIP 5833333780

 

Nasze biura:
Gdynia, Warszawa, Łódź, Wrocław.

Szymon_Talbierz-koło.png

Umów bezpłatną konsultację

phone.png

Telefon

+48 530 918 074

 

Obsługujemy

suitcase.png

200+

klientów B2B

global.png

20+

globalnych korporacji

line-chart.png

15+

spółek giełdowych

trophy.png

70%

klientów powraca

Klient-9_edited.png
Promar_edited.png
ALPLA_edited.png
chemirol_edited_edited.png

Nasz punkt widzenia

Image by Drew Hays

Od imitacji do innowacji – rozwój przedsiębiorstw.

21 lutego 2020

Zastanawiając się nad możliwością aplikowania o dotacje na prowadzenie prac B+R lub wdrażanie nowych rozwiązań, każdorazowo powinniśmy zadać sobie [...]

Image by Dose Media

Ostatni rok „pełnych możliwości”

27 grudnia 2019

Rok 2020 jest ostatnim dla tzw. perspektywy finansowej UE 2014-2020, która wyznacza sześcioletnie ramy budżetowe Unii Europejskiej, w tym [...]

Image by 贝莉儿 DANIST

Jakie możliwości daje kredyt technologiczny?

29 listopada 2019

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które planują wprowadzić na rynek innowacyjne produkty lub usługi będą mogły aplikować do Banku [...]