Oferujemy wsparcie 
w procesie pozyskania dotacji

POIR 3.2.2 - Kredyt na innowacje technologiczne

Formuła konkursu POIR 3.2.2 jest atrakcyjna, ze względu na sposób przekazywania dotacji. Bank udziela wnioskodawcy kredytu inwestycyjnego na rynkowych zasadach. Następnie, w toku spłacania kredytu, część sumy pokrywana jest przez dofinansowanie, które przekazywane jest bezpośrednio do banku kredytującego.

Partner

Były ekspert naukowo-gospodarczy NCBR, PARP, BGK oraz Komisji Europejskiej.

Dla kogo

Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie

Poziom dofinansowania

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej - do 70%

Instytucja finansująca

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Dofinansowanie na wdrożenie nowych technologii

Dofinansowanie przeznaczone jest na inwestycję w utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej. Dofinansowanie przeznaczone jest na utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej, na podstawie której przedsiębiorca rozpocznie wytwarzanie nowych produktów lub świadczenie nowych usług.

Innowacyjna technologia powinna zostać opracowana w toku prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę lub nabytych od podmiotu zewnętrznego. Przedmiotem dofinansowania w konkursie POIR 3.2.2 mogą być maszyny i urządzenia produkcyjne, grunty, nieruchomości, prace budowlane i adaptacyjne budynków oraz WNiP.

Kto może otrzymać dotacje?

Przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terytorium Polski.

Wnioskodawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową, pozwalającą na zrealizowanie zaplanowanej inwestycji. W tym celu należy pozyskać od banku kredytującego promesę lub warunkową umowę udzielenia kredytu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczane jest na spłatę kredytu technologicznego. Środki z kredytu mogą zostać wykorzystane na utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej wnioskodawcy.

Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego

Usługi doradcze

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części

Środki trwałe - infrastruktura produkcyjna

Środki trwałe – infrastruktura produkcyjna: Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, a także ich montaż i uruchomienie. Inwestycja w środki trwałe powinna mieć na celu wdrożenie innowacyjnej technologii.

WNiP

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Nabycie prac i materiałów budowlanych

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy lub adaptacji budynków produkcyjnych lub ich części.

Najem i dzierżawa gruntów

Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków potrwa do 31 grudnia 2020 r. i zostanie podzielony na miesięczne rundy:

Kredyt na innowacje technologiczne

Runda 1

Start:

01.06.2020

Zakończenie:

30.06.2020

Kredyt na innowacje technologiczne

Runda 4

Start:

01.09.2020

Zakończenie:

30.09.2020

Kredyt na innowacje technologiczne

Runda 7

Start:

01.12.2020

Zakończenie:

30.12.2020

godz. 15:00

Kredyt na innowacje technologiczne

Runda 2

Start:

01.07.2020

Zakończenie:

30.07.2020

Kredyt na innowacje technologiczne

Runda 5

Start:

01.10.2020

Zakończenie:

29.10.2020

Kredyt na innowacje technologiczne

Runda 3

Start:

31.07.2020

Zakończenie:

31.08.2020

Kredyt na innowacje technologiczne

Runda 6

Start:

30.10.2020

Zakończenie:

30.11.2020

Referencje

Czyny mówią więcej niż słowa. Poznaj historie sukcesu naszych klientów.

Firma InnovaTree wyróżnia się otwartym i elastycznym podejściem do klienta. Podjęte zobowiązania realizuje z dużym zaangażowaniem i co najważniejsze – z dużą skutecznością. Gorąco polecam i zachęcam do współpracy z InnovaTree

Dominik Piekarski
Prezes Zarządu

Dlaczego warto z nami współpracować?

Byli eksperci NCBR, PARP, BGK, Komisji Europejskiej

Dział doradczy tworzą byli eksperci naukowo-gospodarczy takich instytucji jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz Komisji Europejskiej

1,2 mld PLN
pozyskanych dotacji

Dla naszych klientów pozyskaliśmy 1,2  miliarda PLN bezzwrotnych dotacji.

Bezpłatna analiza możliwości pozyskania dotacji

Analizujemy aktualne potrzeby przedsiębiorstwa; potencjał firmy oraz czy planowany projekt wpisuje się w cele programów pomocowych i ma potencjał do jego kreacji pod kątem spełniania kryteriów oceny?

Jak możemy pomóc?

InnovaTree Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13

81-521 Gdynia

NIP 5833333780

 

Nasze biura:
Gdynia, Warszawa, Łódź, Wrocław.

Umów bezpłatną konsultację

Telefon

+48 530 918 074

 

Obsługujemy

200+

klientów B2B

20+

globalnych korporacji

15+

spółek giełdowych

70%

klientów powraca

Nasz punkt widzenia

Od imitacji do innowacji – rozwój przedsiębiorstw.

21 lutego 2020

Zastanawiając się nad możliwością aplikowania o dotacje na prowadzenie prac B+R lub wdrażanie nowych rozwiązań, każdorazowo powinniśmy zadać sobie [...]

Ostatni rok „pełnych możliwości”

27 grudnia 2019

Rok 2020 jest ostatnim dla tzw. perspektywy finansowej UE 2014-2020, która wyznacza sześcioletnie ramy budżetowe Unii Europejskiej, w tym [...]

Jakie możliwości daje kredyt technologiczny?

29 listopada 2019

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które planują wprowadzić na rynek innowacyjne produkty lub usługi będą mogły aplikować do Banku [...]

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.