Koronawirus a dotacje

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców aplikujących o dotacje oraz tych, którzy realizują już projekty unijne?

W obecnych okolicznościach projekty B+R zyskują dodatkową rolę - mogą stanowić jeden z mechanizmów ochrony miejsc pracy w przedsiębiorstwie. Dofinansowanie wynagrodzeń kadry B+R może ułatwić zatrzymanie kluczowych specjalistów w firmie w najtrudniejszym okresie załamania gospodarczego.

Paweł Sieczkowski 
Partner, Członek Zarządu

Aplikowanie o dotacje
 ważne zmiany

Rok 2020 to ostatnia szansa na pozyskanie dotacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Pomimo obecnie panującej sytuacji związanej z COVID-19 nabory wniosków nie zostały wstrzymane. Zmianie uległy natomiast terminy oraz procedury oceny projektów.

Niewątpliwie w czasach nadchodzącego kryzysu gospodarczego to właśnie dotacje mogą pomóc wielu przedsiębiorstwom sfinansować: zakup surowców, maszyn czy wynagrodzenia pracowników.

 

PO IR 1.1.1 - Szybka Ścieżka

Zmiany wprowadzone w związku z epidemią

 • Zmieniono termin rozpoczęcia oraz zakończenia naboru wniosków

  • II runda: 7.03 - 20.04 (duże przedsiębiorstwa)

  • III runda: 21.04 – 18.05 (MŚP)

  • IV runda: 19.05 – 18.06 (MŚP)

 • Wprowadzono zdalny panel ekspertów

Budżet

1,2 mld PLN

PO IR 1.1.1 - Szybka Ścieżka dla Mazowsza

Zmiany wprowadzone w związku z epidemią

 • Zmieniono budżet konkursu:

  • 220 mln PLN dla projektów w woj. mazowieckim

  • 280 mln PLN dla członków konsorcjum poza woj. mazowieckim

 • Wprowadzono zdalny panel ekspertów

 • Termin naboru wniosków: 9.04.2020  – 14.05.2020

Budżet

0,5 mld PLN

PO IR 4.1.4 - Projekty aplikacyjne

Zmiany wprowadzone w związku z epidemią

 • Wydłużono termin naboru wniosków do 27 kwietnia

Budżet

150 mln PLN

PO IR 3.2.1 - Badania na rynek

Zmiany wprowadzone w związku z epidemią

 • Wydłużono termin naboru wniosków do 12 maja

Budżet

550 mln PLN

PO IR 1.2 - GameINN

Zmiany wprowadzone w związku z epidemią

 • Wydłużono termin naboru wniosków do 17 kwietnia

Budżet

100 mln PLN

Fundusze Norweskie

Zmiany wprowadzone w związku z epidemią

 • Wydłużono termin naboru wniosków do 14 maja

Budżet

50 mln EUR

PO IR 3.2.2 - Kredyt na innowacje technologiczne

Zmiany wprowadzone w związku z epidemią

 • Zniesiono wymóg odnośnie innowacyjności efektów projektu w skali kraju

 • Zniesiono limit wartości dotacji który wynosił 6 mln PLN

 • Kredyt technologiczny będzie mógł być przeznaczony na pokrycie wkładu własnego

 • Rozszerzono katalog wydatków kwalifikowalnych

 • Zmieniono terminy naboru wniosków:

  • VI konkurs: do 24 czerwca 2020

  • VII konkurs: 24 września do 30 grudnia

 • Wydłużono termin na podpisanie umowy pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem z 30 do 90 dni

 • Wydłużono termin dostarczenia dokumentów środowiskowych oraz pozwolenia na budowę z 10 do 12 miesięcy

 • Wprowadzono zdalny panel ekspertów

Budżet

350 mln PLN

Rozliczanie projektów

ważne zmiany

Ministerstwo wydało rekomendacje dla instytucji zarządzających programami unijnymi (NCBR, BGK, PARP, MiR) odnośnie wdrożenia ułatwień w zakresie prowadzeni i rozliczania środków publicznych tj.

 • wydłużenie terminów rozliczania i zamykania inwestycji unijnych,

 • rozliczenie poniesionych wydatków między innymi na spotkania, szkolenia czy wyjazdy, które się nie odbyły z powodu koronowirusa,

 • zdalne kontrole projektów w zakresie finansowym

 • przesunięcie na najbliższy możliwy do przeprowadzenia termin zaplanowanych kontroli w zakresie merytorycznym,

 • zmiany terminów wizyt monitorujących.

 

Jak możemy pomóc?

Pozyskanie dotacji

Oferujemy pełen pakiet usług związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania ze środków unijnych na projekty B+R, inwestycyjne oraz te które przeciwdziałają skutkom epidemii COVID-19

Rozliczanie dotacji

Oferujemy trzy pakiety usług związane z rozliczaniem zewnętrznego finansowania. Firmom, które nie są zainteresowane bieżącym wsparciem związanym z rozliczaniem dotacji, proponujemy jednodniowe szkolenie.

„Ratowanie” projektów dotacyjnych

Pomagamy wprowadzać zmiany w projekcie tak, aby zachować wymogi obowiązujących przepisów oraz dostosować jego kształt do aktualnych potrzeb firmy oraz sytuacji gospodarczej m.in.: wsparcie w przypadku konieczności rezygnacji z projektu; wsparcie podczas kontroli; zmiana budżetu / harmonogramu projektu.

 

Kontakt

InnovaTree Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13

81-521 Gdynia

NIP 5833333780

 

Nasze biura:
Gdynia, Warszawa, Łódź, Wrocław.

Umów bezpłatną konsultację

Telefon

+48 506 304 718

 

Obsługujemy

200+

klientów B2B

20+

globalnych korporacji

15+

spółek giełdowych

70%

klientów powraca

 

Nasz punkt widzenia

Podpisanie kontraktu papieru

Dofinansowania w dobie epidemii

17 kwiecień 2020

Trwają prace legislacyjne nad Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku [...]

Koronawirus a projekty unijne

18 marzec 2020

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wywołuje wiele negatywnych reperkusji. Dotyczy to też projektów finansowanych z funduszy unijnych [...]

Dotacja – kiedy warto aplikować?

05 luty 2020

Czy zawsze warto ubiegać się o dotację? Kiedy jest to zasadne, a w jakiej sytuacji lepiej zrezygnować ze startu w konkursie?

[...]

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

 • LinkedIn - Biały Krąg
 • Twitter - Biały Krąg
 • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.