christina-wocintechchat-com-PviMD8jDeYE-

Pozyskujemy dotacje dla firm

POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka

Dofinansowanie także dla dużych przedsiębiorców

Szybka ścieżka stanowi obecnie podstawowy instrument dotacyjny, dedykowany wsparciu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Rozwijane innowacje produktowe i procesowe powinny odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku i odbiorców oraz być komercjalizowane w okresie trwałości projektu.

Po zakończeniu fazy badawczo-rozwojowej, dofinansowane mogą być również typowe prace przedwdrożeniowe - m.in certyfikacja czy koszt uzyskania ochrony patentowej wynalazku. Wsparcie mogą otrzymać zarówno małe, działające lokalnie przedsiębiorstwa, jak i podmioty wchodzące w skład koncernów o zasięgu globalnym.

 

Wielkość przedsiębiorstwa ma wpływ na poziom dofinansowania, ale każdy beneficjent otrzymuje aż 25% ryczałt naliczany od całkowitej wartości projektu na nieujęte w budżecie wydatki, których nie ma obowiązku dokumentować.

Pozyskanie dotacji

Rozliczenie dotacji

Audyt projektu

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.