Innovation Box (IP Box)

Innowacyjne 5%

podatku

Innovation Box to rodzaj zachęty podatkowej, dzięki której firmy mogą zapłacić znacząco mniejszy podatek CIT/PIT. Konieczne jest jednak, aby przychody z tytułu praw własności intelektualnej wynikały z wcześniej przeprowadzonych prac B+R. Oprócz tego, aby skorzystać z Innovation Box, przedsiębiorcy muszą ustalić, jaka część dochodu z kwalifikowanego IP może korzystać z preferencji podatkowej. 

sygnet_ksztalt_1-png_edited.png

Często zadawane pytania

Czy można łaczyć dotację z IP Box?


W celu skorzystania z 5% stawki dla dochodów uzyskiwanych z produktów objętych ochroną własności intelektualnej, koniecznie jest wypracowanie IP w toku prac B+R np. w projekcie badawczym, dofinansowanym z projektu PO IR 1.1.1 - Szybka Ścieżka.
Czy i jakie działania podejmowane w ramach jednostki mogą być uznane za działalność badawczo rozwojową ?


Nie musisz mieć laboratorium i działu badawczego. Zapewne dbasz o rozwój produktów bądź usług, stosujesz nowe pomysły i rozwiązania. Wcale nie muszą być odkrywcze na szeroką skalę. Wystarczy, że są nowe w ramach Twojej organizacji. Sprawdzimy czy masz szansę na korzystanie z ulgi.
Czy uzyskiwane przez organizację przychody spełniają warunki do korzystania z ulgi ?


Ulga może być stosowana tylko do niektórych przychodów (np. licencje, sprzedaż praw czy część ceny towaru/usługi wynikająca z zastosowania innowacji). Pomożemy przeanalizować przychody w kontekście najlepszego wykorzystania ulgi.
Jakie koszty mogą być wzięte pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika nexus ?


Fundamentalne znaczenie dla korzystania z ulgi ma wyodrębnienie kosztów wytworzenia, rozwinięcia bądź ulepszenia innowacyjnych rozwiązań. Na tej podstawie wyliczany jest tzw. wskaźnik nexus, od którego zależy wysokość ulgi.
Czy stosowane w organizacji zasady rachunkowości są pozwalają na właściwe korzystanie z ulgi IP Box ?


Ulga wymaga odrębnego ewidencjonowania kosztów wytworzenia, ulepszenia bądź rozwinięcia innowacji. Pomożemy prawidłowo dokonać ich precyzyjnej selekcji. Podobny obowiązek dotyczy

Skorzystanie z IP Box wymaga od firmy

2

1

3

Prowadzenia prac B+R

Pozyskanie ochrony IP

Osiągnięcia dochodów z IP

Działalność badawczo-rozwojowa rozumiana jest jako: działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowana w sposób systematyczny podejmowana w celu zdobywania nowej wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej (IP):

 • patent

 • prawo ochronne na wzór użytkowy

 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego

 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin

 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu

 • wyłączne prawo do odmiany roślin

 • autorskie prawo do programu komputerowego

Dochód z kwalifikowanego IP:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

 • z jego sprzedaży

 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi

 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Ustalenie wysokości preferencji podatkowej

Wysokość kwalifikowanego dochodu stanowi iloczyn dochodu z kwalifikowanych IP oraz wskaźnika nexus obliczonego według wzoru:

(a + b)*1,3 / (a + b+ c + d)

Poszczególne litery oznaczają poniesione koszty związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej:

a - działalność B+R
b - nabycie wyników prac B+R od podmiotu niepowiązanego

c - nabycie wyników prac B+R od podmiotu powiązanego

d - nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Jak możemy pomóc?

cmyk_pion-png_edited.png

InnovaTree Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13

81-521 Gdynia

NIP 5833333780

 

Nasze biura:
Gdynia, Warszawa, Łódź, Wrocław.

Szymon_Talbierz-koło.png

Umów bezpłatną konsultację

phone.png

Telefon

+48 530 918 074

Obsługujemy

suitcase.png

200+

klientów B2B

global.png

20+

globalnych korporacji

line-chart.png

15+

spółek giełdowych

trophy.png

70%

klientów powraca

Klient-9_edited.png
Promar_edited.png
ALPLA_edited.png
chemirol_edited_edited.png