Innovation Box (IP Box)

Innowacyjne 5%

podatku

Innovation Box to rodzaj zachęty podatkowej, dzięki której firmy mogą zapłacić znacząco mniejszy podatek CIT/PIT. Konieczne jest jednak, aby przychody z tytułu praw własności intelektualnej wynikały z wcześniej przeprowadzonych prac B+R. Oprócz tego, aby skorzystać z Innovation Box, przedsiębiorcy muszą ustalić, jaka część dochodu z kwalifikowanego IP może korzystać z preferencji podatkowej. 

Często zadawane pytania

Skorzystanie z IP Box wymaga od firmy

2

1

3

Prowadzenia prac B+R

Działalność badawczo-rozwojowa rozumiana jest jako: działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowana w sposób systematyczny podejmowana w celu zdobywania nowej wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań

Pozyskanie ochrony IP

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej (IP):

 • patent

 • prawo ochronne na wzór użytkowy

 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego

 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin

 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu

 • wyłączne prawo do odmiany roślin

 • autorskie prawo do programu komputerowego

Osiągnięcia dochodów z IP

Dochód z kwalifikowanego IP:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

 • z jego sprzedaży

 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi

 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Ustalenie wysokości preferencji podatkowej

Wysokość kwalifikowanego dochodu stanowi iloczyn dochodu z kwalifikowanych IP oraz wskaźnika nexus obliczonego według wzoru:

(a + b)*1,3 / (a + b+ c + d)

Poszczególne litery oznaczają poniesione koszty związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej:

a - działalność B+R
b - nabycie wyników prac B+R od podmiotu niepowiązanego

c - nabycie wyników prac B+R od podmiotu powiązanego

d - nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Jak możemy pomóc?

InnovaTree Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13

81-521 Gdynia

NIP 5833333780

 

Nasze biura:
Gdynia, Warszawa, Łódź, Wrocław.

Umów bezpłatną konsultację

Telefon

+48 506 304 718

Obsługujemy

200+

klientów B2B

20+

globalnych korporacji

15+

spółek giełdowych

70%

klientów powraca

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

 • LinkedIn - Biały Krąg
 • Twitter - Biały Krąg
 • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.