Oferujemy wsparcie 
w procesie pozyskania dotacji

POIR 2.1 - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Wsparcie w konkursie można uzyskać na projekty dotyczące utworzenia lub rozbudowy infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę i sprzęt laboratoryjny, budynki, grunty oraz WNiP.

Partner

pozyskał ponad 300 mln PLN bezzwrotnych dotacji dla przedsiębiorców.

Dla kogo

Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże

Poziom dofinansowania

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej - do 70%

Instytucja finansująca

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Dofinansowanie na budowę i wyposażenie centrów badawczo-rozwojowych

Dofinansowanie przeznaczone jest na utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych (CBR) poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Tego typu jednostki mogą następnie świadczyć komercyjne usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych lub w ramach tej samej grupy kapitałowej, w Polsce i na całym świecie. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe to jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań przemysłowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach, z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Kto może otrzymać dotacje?

Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże, prowadzące działalność na terytorium Polski.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie firma nie jest zobligowana do posiadania działu B+R ani wykazania nakładów na B+R w latach ubiegłych.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja obejmuje koszty związane z podnoszeniem potencjału przedsiębiorstwa do prowadzenia prac B+R. 

Nabycie prac i materiałów budowlanych

Środki trwałe - wyposażenie laboratorium

Leasing nieruchomości

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części

Nabycie albo wytworzenie środków trwałych służących do prowadzenia prac B+R. Rodzaj kupowanych urządzeń zależy od specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz tematyki agendy badawczej. Może być to typowy sprzęt laboratoryjny, jak i maszyny w rodzaju wycinarki CNC lub robota spawalniczego. 

Spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu

Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego.

WNiP

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej

Spłaty rat wartości początkowej środków trwałych

Wydatki poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

 

Referencje

Czyny mówią więcej niż słowa. Poznaj historie sukcesu naszych klientów.

Firma InnovaTree wyróżnia się otwartym i elastycznym podejściem do klienta. Podjęte zobowiązania realizuje z dużym zaangażowaniem i co najważniejsze – z dużą skutecznością. Gorąco polecam i zachęcam do współpracy z InnovaTree

Dominik Piekarski
Prezes Zarządu

 

Termin naboru

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - POIR 2.1

Start:

14.04.2020

Zakończenie:

30.06.2020

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

Byli eksperci NCBR, PARP, BGK, Komisji Europejskiej

Dział doradczy tworzą byli eksperci naukowo-gospodarczy takich instytucji jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz Komisji Europejskiej

1,2 mld PLN
pozyskanych dotacji

Dla naszych klientów pozyskaliśmy 1,2  miliarda PLN bezzwrotnych dotacji.

Bezpłatna analiza możliwości pozyskania dotacji

Analizujemy aktualne potrzeby przedsiębiorstwa; potencjał firmy oraz czy planowany projekt wpisuje się w cele programów pomocowych i ma potencjał do jego kreacji pod kątem spełniania kryteriów oceny?

 

Jak możemy pomóc?

InnovaTree Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13

81-521 Gdynia

NIP 5833333780

 

Nasze biura:
Gdynia, Warszawa, Łódź, Wrocław.

Umów bezpłatną konsultację

Telefon

+48 530 918 074

Obsługujemy

200+

klientów B2B

20+

globalnych korporacji

15+

spółek giełdowych

70%

klientów powraca

 

Nasz punkt widzenia

Dotacja na infrastrukturę badawczo-rozwojową

29 listopada 2019

W lipcu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło ostatni w tym roku konkurs o dotację na utworzenie lub rozwój własnego centrum badawczo-rozwojowego. [...]

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 

29 listopada 2019

Rozpoczyna się konkurs o dotację na utworzenie lub rozwój własnego centrum badawczo-rozwojowego. Od 11 marca do 30 kwietnia br. przedsiębiorcy mogą [...]

Dotacja – kiedy warto aplikować?

05 lutego 2020

Powiedzmy, że znamy już dostępne w najbliższym okresie rodzaje konkursów, rozróżniamy projekty inwestycyjne od badawczo-rozwojowych [...]

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.