Oferujemy wsparcie 
w procesie pozyskania dotacji

POIR 2.1 - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Wsparcie w konkursie można uzyskać na projekty dotyczące utworzenia lub rozbudowy infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę i sprzęt laboratoryjny, budynki, grunty oraz WNiP.

Paweł_Sieczkowski_-_small.png

Partner

pozyskał ponad 300 mln PLN bezzwrotnych dotacji dla przedsiębiorców.

portfolio.png

Dla kogo

Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże

analytics.png

Poziom dofinansowania

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej - do 70%

wallet.png

Instytucja finansująca

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Dofinansowanie na budowę i wyposażenie centrów badawczo-rozwojowych

Dofinansowanie przeznaczone jest na utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych (CBR) poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Tego typu jednostki mogą następnie świadczyć komercyjne usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych lub w ramach tej samej grupy kapitałowej, w Polsce i na całym świecie. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe to jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań przemysłowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach, z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Kto może otrzymać dotacje?

factory.png
gear.png

Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże, prowadzące działalność na terytorium Polski.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie firma nie jest zobligowana do posiadania działu B+R ani wykazania nakładów na B+R w latach ubiegłych.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja obejmuje koszty związane z podnoszeniem potencjału przedsiębiorstwa do prowadzenia prac B+R. 

gear.png

Nabycie prac i materiałów budowlanych

robot-arm.png

Środki trwałe - wyposażenie laboratorium

factory.png

Leasing nieruchomości

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części

Nabycie albo wytworzenie środków trwałych służących do prowadzenia prac B+R. Rodzaj kupowanych urządzeń zależy od specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz tematyki agendy badawczej. Może być to typowy sprzęt laboratoryjny, jak i maszyny w rodzaju wycinarki CNC lub robota spawalniczego. 

Spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu

blueprint.png

Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego.

note.png

WNiP

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej

forklift.png

Spłaty rat wartości początkowej środków trwałych

Wydatki poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

 

Referencje

Czyny mówią więcej niż słowa. Poznaj historie sukcesu naszych klientów.

Firma InnovaTree wyróżnia się otwartym i elastycznym podejściem do klienta. Podjęte zobowiązania realizuje z dużym zaangażowaniem i co najważniejsze – z dużą skutecznością. Gorąco polecam i zachęcam do współpracy z InnovaTree

Dominik Piekarski
Prezes Zarządu

 

Termin naboru

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - POIR 2.1

Start:

14.04.2020

Zakończenie:

30.06.2020

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

trophy.png

Byli eksperci NCBR, PARP, BGK, Komisji Europejskiej

Dział doradczy tworzą byli eksperci naukowo-gospodarczy takich instytucji jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz Komisji Europejskiej

wallet.png

1,2 mld PLN
pozyskanych dotacji

Dla naszych klientów pozyskaliśmy 1,2  miliarda PLN bezzwrotnych dotacji.

checklist.png

Bezpłatna analiza możliwości pozyskania dotacji

Analizujemy aktualne potrzeby przedsiębiorstwa; potencjał firmy oraz czy planowany projekt wpisuje się w cele programów pomocowych i ma potencjał do jego kreacji pod kątem spełniania kryteriów oceny?

 

Jak możemy pomóc?

cmyk_pion-png_edited.png

InnovaTree Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13

81-521 Gdynia

NIP 5833333780

 

Nasze biura:
Gdynia, Warszawa, Łódź, Wrocław.

Szymon_Talbierz-koło.png

Umów bezpłatną konsultację

phone.png

Telefon

+48 530 918 074

Obsługujemy

suitcase.png

200+

klientów B2B

global.png

20+

globalnych korporacji

line-chart.png

15+

spółek giełdowych

trophy.png

70%

klientów powraca

 
Klient-9_edited.png
Promar_edited.png
ALPLA_edited.png
chemirol_edited_edited.png

Nasz punkt widzenia

Image by Laurel and Michael Evans

Dotacja na infrastrukturę badawczo-rozwojową

29 listopada 2019

W lipcu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło ostatni w tym roku konkurs o dotację na utworzenie lub rozwój własnego centrum badawczo-rozwojowego. [...]

Image by Jonas Morgner

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 

29 listopada 2019

Rozpoczyna się konkurs o dotację na utworzenie lub rozwój własnego centrum badawczo-rozwojowego. Od 11 marca do 30 kwietnia br. przedsiębiorcy mogą [...]

Image by Fabian Blank

Dotacja – kiedy warto aplikować?

05 lutego 2020

Powiedzmy, że znamy już dostępne w najbliższym okresie rodzaje konkursów, rozróżniamy projekty inwestycyjne od badawczo-rozwojowych [...]