Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.

Horyzont 2020

EIC Accelerator Pilot
(dawniej SME Instrument)

Dofinansowanie z programu EIC Accelerator Pilot (dawniej SME Instrument) skierowane jest do firm z sektora MŚP, które cechuje duży potencjał wzrostu. Jednocześnie, tworzone rozwiązanie musi znajdować się przynajmniej na 6 poziomie gotowości technologicznej (TRL6 „Dokonano demonstracji prototypu, modelu systemu lub technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”).

Dla kogo 

Przedsiębiorstwa mikro, małe,
średnie (MŚP)

Poziom dofinansowania

Do 70%

Instytucja udzielająca dofinansowania 

Komisja Europejska

Dofinansowanie dla innowacji przełomowych

Dofinansowanie z programu EIC Accelerator Pilot (Horyzont 2020) skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe. Co ważne, o dofinansowanie mogą ubiegać się tylko te firmy których rozwiązanie (produkt, technologia, usługa) znajduje się przynajmniej na 6 poziomie gotowości technologicznej (TRL6).

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie zarówno na innowacje technologiczne, jak i nietechnologiczne -społeczne czy usługowe, które wiążą się z tzw. innowacją przełomową oraz jednocześnie wykazują wysoki potencjał wdrożenia na rynku europejskim oraz globalnym.

Konkursy Horyzont 2020 są szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego, wykluczonych w uczestnictwa w Podziałaniu PO IR 1.1.1 "Szybka ścieżka"

Kto może otrzymać dotację?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), projekty są realizowane bez udziału partnerów zagranicznych.
 

O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko te firmy których rozwiązanie (produkt, technologia, usługa) znajduje się na co najmniej 6 poziomie gotowości technologicznej (TRL6 - dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych).

Rozwiązanie musi wykazywać wysoki potencjał do wdrożenia i szerokiej komercjalizacji na rynku europejskim oraz globalnym.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wynagrodzenia

Podwykonastwo

Zakup towarów
i usług

Koszty podrózy

Wydatki związane z pracami B+R

Amortyzacja środków trwałych

Rozwój i demonstracja technologii

Rozwój technologii, przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania / produktu /usługi/ procesu (prototypowanie, skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja, powielanie rynkowe)

Wysokość dofinansowanie

​Dofinansowanie w wysokości do 70% kosztów inwestycji

1

Formy finansowania

  1. Grant: 0,5 - 2,5 mln EUR

  2. Finansowanie mieszane: grant do 2,5 mln EUR oraz finansowanie kapitałowe do 15 mln EUR (wymaga dodatkowej oceny due diligence)

2

Terminy naborów

Horyzont 2020
EIC Accelerator Pilot

Do:

08.01.2020

Horyzont 2020
EIC Accelerator Pilot

Do:

07.10.2020

Horyzont 2020
EIC Accelerator Pilot

Do:

18.03.2020

Horyzont 2020
EIC Accelerator Pilot

Do:

19.05.2020

NIE WIESZ JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK, KTÓRY OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

Pobierz darmowy PDF i poznaj zasady skutecznego aplikowania o dotacje

Nasze doświadczenie

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu,
a nasz nie jest wyjątkiem. Przeczytaj nasze referencje poniżej.

Promar PPH Sp. z o.o.

Producent posiadał potrzebę wprowadzenia znaczących zmian w posiadanej przez siebie linii technologicznej. Podstawą projektu stało się więc opracowanie eksperymentalnych modułów, które umożliwiły modernizację parku technologicznego.

 

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

+48 506 304 718

Zaufało nam już

ponad 120 firm w tym

firmy notowane na GPW