Go to Brand

PO IR 3.3.3

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki

factory.png

Dla kogo 

Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie

euro-currency-symbol.png

Poziom dofinansowania

Do 85%

capitol.png

Instytucja udzielająca dofinansowanie 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Dofinansowanie na promocje marki

Celem jest promowanie marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.

W każdym branżowym programie promocji zawarto wykaz kodów PKD, w ramach których należy prowadzić działalność, aby ubiegać się o wsparcie. Programy zawierają również wykaz targów branżowych do wyboru Wnioskodawcy.

Kto może otrzymać dotacje?

factory.png

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski, pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym:

 

 • biotechnologia i farmaceutyka

 • budowa i wykańczanie budowli

 • części samochodowe i lotnicze

 • maszyny i urządzenia

 • moda polska

 • IT/ICT

 • jachty i łodzie rekreacyjne

 • polskie specjalności żywnościowe

 • sprzęt medyczny

 • branże kosmetyczna

 • meblarska

 • usług prozdrowotnych

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

business.png

Koszty udziału w targach

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,

 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych

 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

 • koszty reklamy w mediach targowych,

 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,

 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,

design.png

Pozostałe koszty

 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

 • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Wysokość

dofinansowanie

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 100 000 euro

1

Minimalna i maksymalna wartość projektu

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 PLN

2

Termin naboru wniosków

PO IR 3.3.3

Go to Brand

Start:

11.02.2020

Zakończenie:

11.03.2020

NIE WIESZ JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK, KTÓRY OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

Pobierz darmowy PDF i poznaj zasady skutecznego aplikowania o dotacje

Nasze doświadczenie

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu,
a nasz nie jest wyjątkiem. Przeczytaj nasze referencje poniżej.

2.jpg

Promar PPH Sp. z o.o.

Producent posiadał potrzebę wprowadzenia znaczących zmian w posiadanej przez siebie linii technologicznej. Podstawą projektu stało się więc opracowanie eksperymentalnych modułów, które umożliwiły modernizację parku technologicznego.

Nasz punkt widzenia

3 Wrzesień

Zakup linii technologicznej oraz budowa zakładu możliwe dzięki "kredytowi technologicznemu"

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które planują wprowadzić na rynek innowacyjne produkty lub usługi będą mogły aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego o dotację (tzw. premia technologiczna) na wdrażanie nowych technologii. Poprzez wdrożenie rozumie się nabycie środków trwałych a także przeprowadzenie prac budowlanych

3 Wrzesień

600 mln zł dla firm z województwa mazowieckiego na prace B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dość niespodziewanie ogłosiło 14 sierpnia dedykowany konkurs POIR 1.1.1 dla województwa mazowieckiego. Budżet konkursu to aż 600 mln zł. Rozczarowuje natomiast termin naboru wniosków, który potrwa od 23 sierpnia do 23 września 2019.

1 Kwiecień

Szybka Ścieżka - kluczowe dofinansowanie w 2019 roku

Od 1 kwietnia 2019 przedsiębiorcy mogą aplikować o wsparcie w ramach kolejnej edycji konkursu Szybka ścieżka, flagowego instrumentu wsparcia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. A jest o co walczyć – na przedsiębiorców w tym naborze czeka ponad miliard złotych.

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

DSC_7872_edited.png

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

smartphone.png

+48 530 918 074

email.png

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

Nasz punkt widzenia

Image by Drew Hays

Od imitacji do innowacji – rozwój przedsiębiorstw

21 lutego 2020

Zastanawiając się nad możliwością aplikowania o dotacje na prowadzenie prac B+R lub wdrażanie nowych rozwiązań, każdorazowo powinniśmy zadać sobie [...]

Analiza rynku

Agenda badawcza

w przedsiębiorstwie

29 listopada 2019

Agenda badawcza to długoletnia strategia rozwoju firmy w zakresie planowanych przez nią prac B+R i innowacji. Rzetelnie przygotowana, może stać się istotnym [...]

Image by Fabian Blank

Dotacja – kiedy warto aplikować?

05 lutego 2020

Powiedzmy, że znamy już dostępne w najbliższym okresie rodzaje konkursów, rozróżniamy projekty inwestycyjne od badawczo-rozwojowych oraz [...]