Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.

GameINN

PO IR 1.2

Celem konkursu jest dofinansowanie nowatorskich i perspektywicznych projektów związanych z tworzeniem gier wideo, które wpisują się w zakres tematyczny GameINN.

Dla kogo 

Przedsiębiorstwa mikro, małe,
średnie i duże

Poziom dofinansowania

Do 80%

Instytucja Pośrednicząca

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dofinansowanie dla sektora gier

GameINN to program sektorowy mający na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym, powstały z inicjatywy Porozumienia Polskie Gry. 

Sektor produkcji gier wideo jest bardzo zaawansowany technologicznie. W Polsce istnieje obecnie ponad 240 firm zajmujących się produkcją gier. O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw, bądź konsorcjum złożone z przedsiębiorstw i jednostki naukowej (max 3 podmioty).

Kto może otrzymać dotację?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terytorium RP.
 

Wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, w których liderem jest przedsiębiorstwo.
 

Projekt musi być realizowany poza woj. mazowieckim, co oznacza, że siedziba firmy może znajdować się na terenie woj. mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Konkurs Game INN jest szczególnie chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa duże oraz MŚP do finansowania projektów rozwojowych.

Wynagrodzenie

Kosztem projektu mogą być wynagrodzenia tzw. brutto brutto pracowników zatrudnionych na umowę o pracę a także wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o dzieło, zlecenie czy B2B.

Ryczałt 25%

W związku z realizacją projektu przedsiębiorca otrzymuje dodatkową bonifikatę w wysokości 25% wartości projektu. Warto zauważyć, że przedsiębiorca nie musi opisywać i przedstawiać dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów ryczatłu.

WNiP

Do kosztów projektu zaliczymy również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej np. licencje na AutoCad lub inne profesjonalne oprogramowanie.

Podwykonawstwo

Do kosztów projektu zaliczymy również koszty podwykonawców którym zlecamy przeprowadzenie konkretnych zadań w projekcie.

Surowce i materiały

Dofinansowanie otrzymają wszelkie surowce i materiały niezbędne do badań

Grunty

Przedmiotem dofinansowania będzie również dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów.

Amortyzacja 

Do kosztów projektu możemy wliczyć: amortyzację budynków,  a także amortyzacje aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym np. serwer, stacje robocze

Wynajem

Do kosztów projektu możemy wliczyć: wynajem powierzchni niezbędnej do realizacji projektu a także odpłatne korzystanie (wynajem / leasing) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym np. Serwer.

2

1

3

Minimalna i maksymalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 400 tys PLN. Maksymalna  wartość projektu nie może przekroczyć 20 mln PLN.

Dofinansowanie - MŚP

Poziom wsparcia projektu w konkursie POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa. Na największe wsparcie mogą liczyć mikro i mali przedsiębiorcy - dofinansowanie do 80%. 

Dofinansowanie - duży przedsiębiorca

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że projekty dużych przedsiębiorstw otrzymują średnio 55% - 65% dotacji, co oznacza wsparcie nawet na poziomie 6 mln zł dla projektu o wartości 10 mln zł.

Termin naboru wniosków

PO IR 1.2 

Game INN

Start:

16.12.2019

Zakończenie:

16.03.2020

NIE WIESZ JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK, KTÓRY OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

Pobierz darmowy PDF i poznaj zasady skutecznego aplikowania o dotacje

Nasze doświadczenie

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu,
a nasz nie jest wyjątkiem. Przeczytaj nasze referencje poniżej.

Promar PPH Sp. z o.o.

Producent posiadał potrzebę wprowadzenia znaczących zmian w posiadanej przez siebie linii technologicznej. Podstawą projektu stało się więc opracowanie eksperymentalnych modułów, które umożliwiły modernizację parku technologicznego.

Często zadawane pytania

Nasz punkt widzenia

3 Wrzesień

Zakup linii technologicznej oraz budowa zakładu możliwe dzięki "kredytowi technologicznemu"

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które planują wprowadzić na rynek innowacyjne produkty lub usługi będą mogły aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego o dotację (tzw. premia technologiczna) na wdrażanie nowych technologii. Poprzez wdrożenie rozumie się nabycie środków trwałych a także przeprowadzenie prac budowlanych

3 Wrzesień

600 mln zł dla firm z województwa mazowieckiego na prace B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dość niespodziewanie ogłosiło 14 sierpnia dedykowany konkurs POIR 1.1.1 dla województwa mazowieckiego. Budżet konkursu to aż 600 mln zł. Rozczarowuje natomiast termin naboru wniosków, który potrwa od 23 sierpnia do 23 września 2019.

1 Kwiecień

Szybka Ścieżka - kluczowe dofinansowanie w 2019 roku

Od 1 kwietnia 2019 przedsiębiorcy mogą aplikować o wsparcie w ramach kolejnej edycji konkursu Szybka ścieżka, flagowego instrumentu wsparcia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. A jest o co walczyć – na przedsiębiorców w tym naborze czeka ponad miliard złotych.

 

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

+48 506 304 718

Zaufało nam już

ponad 120 firm w tym

firmy notowane na GPW