Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje

Fundusze Norweskie

Celem programu jest wspieranie przedsiębiorstw poprzez bezzwrotne wsparcie dotacyjne, przeznaczone na wdrażanie innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. Dostępne środki, występujące w alokacji aż 93mln EUR, pozwolą na sfinansowanie projektów o charakterze inwestycyjnym, z możliwym udziałem prac rozwojowych.

factory.png

Dla kogo 

Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie

euro-currency-symbol.png

Poziom dofinansowania

Na inwestycje: zgodnie z mapą pomocy regionalnej - do 70%

capitol.png

Instytucja pośrednicząca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Schematy tematyczne:
 

  • technologie przyjazne środowisku

  • technologie poprawiające jakość życia

  • innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych

Chociaż konkurs pozwala na realizację działań innych, niż wdrożeniowe, głównym celem jest wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań. Dofinansowanie przeznaczone jest na utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej, na podstawie której przedsiębiorca rozpocznie wytwarzanie nowych produktów lub świadczenie nowych usług.

W procesie oceny premiowane będą projekty realizowane z partnerem norweskim, ale nie jest to wymóg obligatoryjny.

Co szczególnie ważne, w przeciwieństwie do konkursów PO IR 3.2.1 i PO IR 3.2.2, wnioskodawca nie ma obowiązku wykazać, że przedmiot wdrożenia stanowi rezultat udokumentowanych i zakończonych prac B+R. To istotna zachęta dla przedsiębiorstw, które mają pomysł na innowację, ale nie mogą przedstawić spójnej historii prac nad rozwiązaniem, w powiązaniu z konkretnym projektem badawczo-rozwojowym.

Kto może otrzymać dotacje?

factory.png
leader.png

Przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terytorium Polski, które zamknęły minimum jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy.

 

Określono minimalny poziom przychodów, którego osiągnięcie muszą wykazać wnioskodawcy:

  • przynajmniej jeden zamknięty rok obrotowy w okresie minionych 3 lat, kiedy przychody ze sprzedaży były nie niższe niż 140 tysięcy EUR.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczane jest na spłatę kredytu technologicznego. Środki z kredytu mogą zostać wykorzystane na utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej wnioskodawcy.

conveyor.png

Środki trwałe - infrastruktura produkcyjna

Środki trwałe – infrastruktura produkcyjna: Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, a także ich montaż i uruchomienie. Inwestycja w środki trwałe powinna mieć na celu wdrożenie innowacyjnej technologii.

file.png

Usługi doradcze

Usługi doradcze, które nie są związane z bieżącą działalnością operacyjną firmy oraz będą świadczone przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną wnioskodawcy.

factory.png

Nabycie prac i materiałów budowlanych

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy lub adaptacji budynków produkcyjnych lub ich części.

light-bulb.png

WNiP

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

speed.png

Dodatkowe koszty
w zakresie ochrony środowiska

Pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji niezbędnych do osiągnięcia poziomu ochrony środowiska wyższego, niż wymagają tego obowiązujące lub jeszcze nieobowiązujące normy unijne, lub zwiększenia poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych w tym zakresie.

Wysokość

dofinansowanie

Poziom dofinansowania: Intensywność dofinansowania projektu w konkursie jest uzależnionych od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji projektu - zgodnie z mapą pomocy regionalnej. 

1

Minimalna i maksymalna wartość projektu

Minimalna kwota dofinansowania - 200 tysięcy EUR.

Maksymalna kwota dofinansowania:

2 miliony EUR lub 1 milion EUR
(w zależności od obszaru tematycznego)

2

Termin naboru wniosków

Rozwój przedsiębiorczości
i innowacje

Start:

7.01.2020

Zakończenie:

14.05.2020

NIE WIESZ JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK, KTÓRY OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

Pobierz darmowy PDF i poznaj zasady skutecznego aplikowania o dotacje

Nasze doświadczenie

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu,
a nasz nie jest wyjątkiem. Przeczytaj nasze referencje poniżej.

2.jpg

Promar PPH Sp. z o.o.

Producent posiadał potrzebę wprowadzenia znaczących zmian w posiadanej przez siebie linii technologicznej. Podstawą projektu stało się więc opracowanie eksperymentalnych modułów, które umożliwiły modernizację parku technologicznego.

Nasz punkt widzenia

 

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Szymon_Talbierz

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

smartphone.png

+48 530 918 074

email.png

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.