Bony na innowacje dla MŚP

PO IR 2.3.2

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od jednostki badawczo-rozwojowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

factory.png

Dla kogo 

Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie

euro-currency-symbol.png

Poziom dofinansowania

Do 85%

capitol.png

Instytucja udzielająca dofinansowanie 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Dofinansowanie zakupu usług badawczych

Celem konkursu Bony na innowacje dla MŚP (ETAP 1) jest sfinansowanie zakupu wykonani dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

W drugim etapie konkursu można natomiast sfinansować wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Kto może otrzymać dotacje?

factory.png

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które: prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

light-bulb.png

Etap 1

​Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

conveyor.png

Etap 2

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową

  • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Wysokość

dofinansowanie

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

1

Minimalna i maksymalna wartość projektu

Wartość projektu musi mieścić się w przedziale 60 000 – 400 000 PLN

2

Termin naboru wniosków

PO IR 2.3.2

Bony na innowacje

Start:

20.03.2020

Zakończenie:

28.05.2020

NIE WIESZ JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK, KTÓRY OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

Pobierz darmowy PDF i poznaj zasady skutecznego aplikowania o dotacje

Nasze doświadczenie

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu,
a nasz nie jest wyjątkiem. Przeczytaj nasze referencje poniżej.

2.jpg

Promar PPH Sp. z o.o.

Producent posiadał potrzebę wprowadzenia znaczących zmian w posiadanej przez siebie linii technologicznej. Podstawą projektu stało się więc opracowanie eksperymentalnych modułów, które umożliwiły modernizację parku technologicznego.

Często zadawane pytania

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Szymon_Talbierz

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

smartphone.png

+48 530 918 074

email.png

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

 

Nasz punkt widzenia

Image by Drew Hays

Od imitacji do innowacji – rozwój przedsiębiorstw

21 lutego 2020

Zastanawiając się nad możliwością aplikowania o dotacje na prowadzenie prac B+R lub wdrażanie nowych rozwiązań, każdorazowo powinniśmy [...]

Image by Fabian Blank

Dotacja – kiedy warto aplikować?

5 lutego 2020

Powiedzmy, że znamy już dostępne w najbliższym okresie rodzaje konkursów, rozróżniamy projekty inwestycyjne od badawczo-rozwojowych[...]

Analiza rynku

Agenda badawcza
w przedsiębiorstwie

29 listopada 2019

Agenda badawcza to długoletnia strategia rozwoju firmy w zakresie planowanych przez nią prac B+R i innowacji. Rzetelnie przygotowana, może stać się [...]