CASE STUDY
Ulga B+R

Wdrożenie ulgi Badawczo Rozwojowej w działalności firmy 

Hufgard Polska Sp. z o.o.

Hufgard Polska Sp. z o.o. jest producentem suchych zapraw technicznych, materiałów na bazie żywic oraz domieszek do betonu. Wyroby spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa budowlanego i znajdują zastosowanie w budownictwie inżynieryjnym i przemysłowym, podziemnym, komunikacyjnym oraz hydrotechnicznym.

Potrzeby

Analiza oferowanych przez konkurencję domieszek wykazała, że na rynku brak jest polimerów zaprojektowanych specjalnie pod kątem stosowania w mieszankach betonowych o niskim wskaźniku wodno-cementowym tj. przy produkcji betonów wibroprasowanych. Znaczącą potrzebą przedsiębiorcy stała się również konieczność modyfikacji procesu technologicznego produkcji domieszek ze względu na problem pienienia układu oraz wydłużonego czasu otrzymywania mieszaniny homogennej.

Efekty

Celem projektu stało się zatem opracowanie innowacji produktowej – struktur polimerowych do zastosowań jako środki dyspergujące, w wilgotnych mieszankach betonowych, formowanych w procesie wibroprasowania. Oczekuje się, że nowe produkty umożliwią poprawę jakości wytwarzanych elementów betonowych w zakresie wytrzymałości na rozciąganie, nasiąkliwości, mrozoodporności oraz ścieralności.

Równocześnie, prace B+R podejmowane w ramach projektu obejmą zmianę procesu technologicznego związanego z otrzymywaniem domieszek do betonów, dążąc do wyeliminowania lub znaczącego ograniczenia negatywnych zjawisk – pienienia oraz długiego czasu potrzebnego na homogenizację układu.

Wartość projektu: 6,4 mln PLN

Wartość dofinansowania: 3,9 mln PLN

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

+48 ‭530 918 074

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.