CASE STUDY
RPO WŁ 1.2.1 oraz RPO WŁ 1.2.2

VIMAX oferuje szeroką gamę dodatków do żywności, wzbogacających kolor, zapach, smak i konsystencję artykułów spożywczych.

VIMAX Małgorzata Rogiewicz

Vimax Małgorzata Rogiewicz stanowi warty przedstawienia przykład rozwoju i budowania potencjału firmy z wielu powodów. Przede wszystkim, jest to przedsiębiorstwo zbudowane od podstaw, działające w stosunkowo wąskiej, specjalistycznej branży aromatów i dodatków do żywności, które przeszło drogę od dystrybucji produktów innych marek, po własny zakład, laboratorium i pozycję krajowego lidera. W przeciągu kilkudziesięciu lat firmie Vimax udało się pokonać kilka stadiów rozwoju, utrzymać pozycję na konkurencyjnym rynku aromatów oraz zbudować własne, unikalne know-how w dziedzinie chemii żywności, pozwalające nie tylko aktywnie reagować na działania rynkowych rywali, ale także samodzielnie wytyczać nowe trendy i kierunki rozwoju produktów, bazując na zmieniających się i stale rosnących wymaganiach klientów.

Potrzeby

Aktualna logika dotacyjnych instrumentów wsparcia UE, oparta z na haśle „innowacyjności”, koncentruje się na budowaniu zdolności przedsiębiorstw do tworzenia własnych, autorskich rozwiązań i produktów. Nie jest to jednak możliwe bez odpowiednich zasobów – ludzkich i technicznych. Specyfika branży Vimax niejako wymusza posiadanie własnego laboratorium, rozumianego zarówno jako dział kontroli jakości i właściwości produktów, jak i miejsce prowadzenia prac B+R nad nowymi rozwiązaniami. Z pomocą przyszły tutaj środki poddziałania 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa łódzkiego. Równocześnie, zdecydowano się połączyć dotację o charakterze inwestycyjnym (zakup wyposażenia działu B+R i laboratorium) ze wsparciem na realizację projektu badawczo-rozwojowego w ramach poddziałania 1.2.2.

 

Oba rodzaje konkursów są w pełni komplementarne i pozwalają uzupełniać dotację „inwestycyjną” funduszami dedykowanymi m.in. wynagrodzeniom kadry B+R, usługom podwykonawców czy zakupom surowców. Równocześnie, na etapie przygotowywania niniejszego tekstu, w procesie oceny znajdował się kolejny projekt Vimax, tym razem „klasycznie inwestycyjny” (poddziałanie 2.3.1 RPO WŁ), w ramach którego nabywane będą maszyny i urządzenia produkcyjne, a wdrożeniu podlegać będzie własna, opracowana przez dział B+R technologia otrzymywania aromatów naturalnych.

Efekty

Powyższy model wykorzystania środków unijnych stanowi przykład efektywnego zagospodarowania dostępnych możliwości dotacyjnych, do którego zachęcamy wszystkich naszych klientów. Model ten pozwala maksymalizować korzyści dla przedsiębiorcy, a jednocześnie tworzy trwałą podstawę dla rozwoju firmy na kolejne lata, w oparciu o doskonalenie własnych kompetencji i potencjału do wywierania wpływu na rynek nie poprzez rywalizację cenową, a rzeczywistą i mierzalną przewagę jakościową dostarczanych odbiorcom produktów.

 

Realizacja powiązanych w czasie projektów o określonych celach i przypisanych zasobach trwale zmienia kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa – jest to szczególnie dobrze zauważalne w przypadku projektów B+R, które pozostawiają po sobie określone, materialne rezultaty skierowane na zewnątrz, jak również wpływają na profesjonalizację wewnętrznych metod działania firmy.

Powiązane dofinansowanie

Przedsiębiorca opisany w niniejszym studium przypadku skorzystał z dofinansowania

Powiązana usługa

Przedsiębiorca opisany w niniejszym studium przypadku skorzystał z usługi

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

+48 ‭530 918 074

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.