Klient-9_edited.png

CASE STUDY
RPO WŁ 1.2.2 - Projekty B+R przedsiębiorstw

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego przez spółkę Opoczno I – jednego z krajowych liderów branży ceramicznej.

Opoczno I Sp. z o.o.

Opoczno - najbardziej uznana polska marka płytek ceramicznych. Lider w kreowaniu trendów we wzornictwie wykończenia i wyposażenia wnętrz. Od 1883 roku.

Potrzeby

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw dużych mogą mieć postać wielomilionowych przedsięwzięć, dążących do opracowania i demonstracji nowych technologii produkcyjnych. Często jednak mamy do czynienia z projektami mniejszymi, związanymi wyłącznie z aspektem produktowym, gdzie celem i przedmiotem prac B+R jest opracowanie nowego rozwiązania, którego wdrożenie nie wymaga zasadniczych zmian w procesie wytwórczym.

 

Przykład taki stanowi projekt „Opracowanie kompozycji szkliw do wytworzenia płytek o gładkiej powierzchni i wysokiej klasie skuteczności antypoślizgowej”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa łódzkiego przez spółkę Opoczno I – jednego z krajowych liderów branży ceramicznej.

Efekty

Oczekiwanym celem prac B+R jest uzyskanie produktu o właściwościach, które nie są dostępne wśród rozwiązań konkurencyjnych i stanowić będą istotny wyróżnik na mocno konkurencyjnym rynku ceramiki. Dofinansowanie wynosi ponad 50% i obejmuje koszty m.in takie jak wynagrodzenia pracowników, surowce potrzebne do prowadzenia badań czy usługi podwykonawców (np. przebadanie nowej kompozycji szkliw).

Opisywany projekt należy do grupy przedsięwzięć, których realizacja nie jest uzależniona od uzyskania dofinansowania – przedsiębiorca także bez dodatkowego wsparcia zamierza wykonać wskazany zakres prac B+R. Dotacja stanowi więc nie tylko zachętę do podejmowania nowych kierunków badań, ale przede wszystkim pozwala wspierać działalność operacyjną, której koszty są ponoszone w sposób ciągły, m.in. w związku z obecnością laboratorium i działu B+R w strukturze firmy.

Wartość projektu: 1,61 mln PLN

Wartość dofinansowania: 0,72 mln PLN

euro.png

Powiązane dofinansowanie

Przedsiębiorca opisany w niniejszym studium przypadku skorzystał z dofinansowania

RPO WŁ 1.2.2 - Projekty B+R
light-bulb.png

Powiązana usługa

Przedsiębiorca opisany w niniejszym studium przypadku skorzystał z usługi

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

DSC_7872_edited.png

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

smartphone.png

+48 ‭530 918 074

email.png

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.