CASE STUDY
PO IR 3.2.2 - Kredyt na innowacje technologiczne

Wdrożenie nowej technologii termoformowania cyfrowego druku UV na soczewkach lentykularnych jako metody wytwarzania aktywnych optycznie, przestrzennych dekorów lentykularnych

Lentimax Sp. z o.o.

Doświadczenia i sukcesy Lentimax Sp. z o.o. pokazują, jak małe przedsiębiorstwo może efektywnie wykorzystywać dostępne programy dotacyjne, otrzymując wsparcie na tworzenie innowacyjnych rozwiązań (dofinansowanie obejmujące rzeczywiste, ponoszone przez przedsiębiorcę koszty prowadzenia prac B+R, m.in. wynagrodzenia, surowce, podwykonawstwo, elementy prototypów etc.) a w dalszej kolejności realizować projekty inwestycyjne, w których te rozwiązania są wdrażane i komercjalizowane poprzez zakup parku maszynowego.

Projekt stanowi klasyczny przykład rozwoju własnego know-how przedsiębiorstwa przy wsparciu funduszy unijnych, od fazy badawczo-rozwojowej, po wdrożenie.

Potrzeby

Firma Lentimax, jeden z liderów rynku tzw. druku lentykularnego (obserwowany obiekt zmienia się w zależności od kąta patrzenia, np. poprzez uzyskanie „efektu głębi”) w pierwszej kolejności otrzymała dotację ze środków PO IR 1.1.1 (tzw. Szybka Ścieżka) na opracowanie innowacyjnego rozwiązania, które dalej stało się przedmiotem wdrożenia w PO IR 3.2.2 „Kredyt technologiczny”. Zakupione urządzenia to m.in. lamintator, termoformierka i ploter drukujący UV.

Efekty

Tego rodzaju projekty są dla nas szczególnie cenne i ważne, pokazując rolę firmy doradczej we właściwym planowaniu rozwoju klientów w oparciu o ich bieżące potrzeby, potencjał do generowania innowacji oraz długofalowe spojrzenie na rozwój przedsiębiorstwa. Jest dla nas szczególną przyjemnością towarzyszyć Państwu na całej drodze „od pomysłu do jego komercjalizacji”, wskazując optymalne na danym etapie instrumenty wsparcia.

Wartość projektu 1,9 mln zł. Dofinansowanie wyniosło 1,1 mln zł.

Powiązane dofinansowanie

Przedsiębiorca opisany w niniejszym studium przypadku skorzystał z dofinansowania

Powiązana usługa

Przedsiębiorca opisany w niniejszym studium przypadku skorzystał z usługi

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

+48 ‭502 095 440

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.