Promar_edited.png

CASE STUDY
POIR 1.1.1 - Szybka Ścieżka

Duże przedsiębiorstwo działające w branży spożywczej. Projekt badawczy polegał na opracowaniu znacząco udoskonalonych przypraw – cebuli i czosnku w formie płatka, o niespotykanym dotąd na rynku poziomie czystości mikrobiologicznej i cechach organoleptycznych.

Promar PPH Sp. z o.o.

Promar w początkach swojej działalności specjalizował się w maszynach dedykowanych dla przemysłu mięsnego. W trakcie 30 lat istnienia oferta rozwijała się i ewoluowała. Dziś, w bardzo szerokiej ofercie maszyn, dodatków i przypraw sprzedawanych przez Promar, znajdziemy propozycje dla wszystkich specjalności związanych z branżą spożywczą w tym obok przypraw naturalnych (tradycyjnych, sterylizowanych, kriomielonych, jednorodnych lub mieszanek), najróżniejsze dodatki funkcjonalne, systemy panierujące, glazury, solanki do nastrzykiwania, osłonki alginianowe, jelita, klipsy i zaciski.

Potrzeby

Producent posiadał potrzebę wprowadzenia znaczących zmian w posiadanej przez siebie linii technologicznej. Podstawą projektu stało się więc opracowanie eksperymentalnych modułów, które umożliwiły modernizację parku technologicznego, a jednocześnie pozwoliły na uzyskanie przypraw takich jak czosnek i cebula w dogodnej formie płatka, o cechach organoleptycznych ułatwiających aplikację oraz poprawiających estetykę produktów finalnych, a także powodujących przedłużenie ich okresu trwałości przy jednoczesnym braku konieczności stosowania substancji konserwujących.

Efekty

Realizowany projekt badawczy dotyczył zmiany dotychczas stosowanego procesu produkcji przypraw i tym samym poszerzenia posiadanego zaplecza technologicznego. Efektem wdrożenia rezultatów projektu będą przyprawy o niespotykanej na rynku czystości mikrobiologicznej i cechach organoleptycznych.


Dofinansowanie dla projektu wyniosło 1,86 mln PLN pozwalając zrealizować bieżące potrzeby inwestycyjne dużego przedsiębiorstwa oraz stworzyć trwałą infrastrukturę techniczną, która może być wykorzystywana komercyjnie przez Promar po zakończeniu projektu.

euro.png

Powiązane dofinansowanie

Przedsiębiorca opisany w niniejszym studium przypadku skorzystał z dofinansowania

light-bulb.png

Powiązana usługa

Przedsiębiorca opisany w niniejszym studium przypadku skorzystał z usługi

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Szymon_Talbierz

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

smartphone.png

+48 530 918 074

email.png

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.