CASE STUDY
POIR 1.1.1 - Szybka Ścieżka

Firma mała z dużym doświadczeniem w realizacji projektów dofinansowanych z FE, dostarcza rozwiązania w dziedzinie logistyki.

DataConsult Sp. z o.o.

Firma DataConsult specjalizuje się w projektowaniu rozwiązań informatycznych usprawniających i optymalizujących działalność logistyczną. Sprawne zarządzanie magazynem i szybkość realizacji zamówień mają coraz większe znaczenie, stanowiąc przewagę konkurencyjną, szczególnie w branży e-handlu. W logistyce, ze względu na zwiększanie się ilości informacji do przetwarzania i wzrastające skomplikowanie procesów magazynowych, konieczne jest poszukiwanie rozwiązań, które przyspieszą procesy i zminimalizują liczbę błędów.

Potrzeby

Pomysł na wykorzystanie technologii AR w logistyce był wynikiem dwojakiej inspiracji: pojawienia się na rynku w 2014 roku okularów Google Glass, a także rozmów z przedsiębiorcami o najistotniejszych z ich punktu widzenia problemach w funkcjonowaniu magazynu i produkcji. Przed złożeniem wniosku badania rynku prowadzono dwutorowo. Przeprowadzono analizę stanu techniki i trendów rynkowych na podstawie dostępnych polskich i zagranicznych raportów dotyczących rynku logistycznego i Augmented Reality. Jednocześnie też zastosowano technikę badania rynku za pomocą ankiety, którą wypełniło 120 klientów z branży przemysłowej i dystrybucyjnej.

Efekty

Projekt ExpertAR polega na opracowaniu systemu łączącego funkcjonalności systemów informatycznych stosowanych w logistyce z technologią rozszerzonej rzeczywistości do wykorzystania w procesach magazynowych i produkcyjnych.

System usprawnia obsługę magazynu m.in. poprzez inteligentne wyszukiwanie towarów, pełni funkcje informacyjne, na przykład zapewniając bieżący dostęp do procedur postępowania, oraz jako rozwiązanie „hands-free” – zwiększa bezpieczeństwo.

Dofinansowanie dla projektu wyniosło 3,9 mln zł, pozwalając zrealizować  potrzeby badawczo-rozwojowe małego przedsiębiorstwa. Wartość projektu wyniosła 5,13 mln zł

Powiązane dofinansowanie

Przedsiębiorca opisany w niniejszym studium przypadku skorzystał z dofinansowania

Powiązana usługa

Przedsiębiorca opisany w niniejszym studium przypadku skorzystał z usługi

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.