CASE STUDY
PO IR 2.1 - Centrum B+R

Projekt stanowi przykład przedsięwzięcia, w którym duży przedsiębiorca – jedna z czołowych firm dostarczających surowce do produkcji opon i wyrobów z gumy, otrzymuje dofinansowanie w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych na budowę i kompletne wyposażenie laboratorium.

Czołowa firma dostarczająca surowce do produkcji opon

Potrzeba realizacji projektu wynikała zarówno z konieczności podniesienia potencjału przedsiębiorstwa do prowadzenia własnych prac B+R, jak i rynkowego zapotrzebowania na innowacje w obszarze metod efektywnego zagospodarowania sadzy popyrolitycznej w skali przemysłowej, będącej produktem recyklingu opon.

Efekty

Lista nabywanych maszyn i urządzeń obejmowała sprzęt zarówno typowo laboratoryjny, wykorzystywany do badania próbek w skali mikro – m.in. analizator cząstek sadzy, skaningowy mikroskop elektronowy czy aparat do pomiaru odporności na ścieranie, jak również mieszalnik służący do wytwarzania prototypowych i testowych partii nowych produktów. Udało się więc stworzyć zaplecze badawcze pozwalające realizować prace B+R od wczesnych poziomów gotowości TRL aż po testy w symulowanych warunkach produkcyjnych.

Wartość projektu wyniosła 4,9 mln zł z dofinansowaniem na
poziomie 2,0 mln zł. 

Powiązane dofinansowanie

Przedsiębiorca opisany w niniejszym studium przypadku skorzystał z dofinansowania

Powiązana usługa

Przedsiębiorca opisany w niniejszym studium przypadku skorzystał z usługi

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

+48 ‭502 095 440

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.