CASE STUDY
PO IR 2.1 - Centrum B+R

Dział badawczo-rozwojowy w firmie z branży automatyzacji i systemów magazynowania dla centrów logistycznych dofinansowany z programu PO IR 2.1 - Centrum B+R.

Firma z branży automatyzacji i systemów magazynowania dla centrów logistycznych

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw nie zawsze ma postać prac laboratoryjnych, do których potrzebne są mikroskopy, odczynniki, autoklaw czy chromatograf. Badania i rozwój to także prototypowanie, budowa fizycznych modeli w skali 1:1 oraz demonstracja gotowych rozwiązań.

Potrzeby

Duże przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem wyspecjalizowanych systemów magazynowania, w tym wyposażenia centrów logistycznych, określił swoje potrzeby inwestycyjne w zakresie przyszłego centrum badawczo-rozwojowego jako nabycie maszyn i urządzeń m.in. takich jak robot spawalniczy, wykrawarka laserowa, prasa krawędziowa, centrum tokarsko-frezarskie czy suwnica do transportu montowanych elementów.

Efekty

Wskazane w projekcie pomysły i kierunki rozwoju oferty przedsiębiorstwa, określone w postaci tzw. agendy badawczej, pozwoliły uzasadnić potrzebę zakupu każdego ze wskazanych urządzeń oraz zaliczyć je do wyposażenia przyszłego CBR.

Należy pamiętać, że wytwarzane prototypy i demonstratory mogą stanowić przedmiot komercjalizacji, a więc działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstwa nie stoi w sprzeczności z czerpaniem przychodów z opracowywanych rozwiązań.

Dofinansowanie dla projektu wyniosło ponad 4 mln zł, pozwalając zrealizować bieżące potrzeby inwestycyjne oraz stworzyć trwałą bazę dla realizacji nowych koncepcji i potrzeb sygnalizowanych przez rynek.

Powiązane dofinansowanie

Przedsiębiorca opisany w niniejszym studium przypadku skorzystał z dofinansowania

Powiązana usługa

Przedsiębiorca opisany w niniejszym studium przypadku skorzystał z usługi

Bezpłatnie skonsultuj swój

pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

+48 ‭502 095 440

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.