Analiza stanu nauki i techniki

Czy rozwiązanie, które chcemy opracować, stanowi innowację?

Przedsiębiorstwa często mają trudności w ustaleniu, jaki poziom techniczny
i technologiczny reprezentuje konkurencja krajowa lub międzynarodowa. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie pogłębionej analizy stanu nauki
i techniki, pozwalającej na ustalenie, czy tworzone rozwiązanie może być źródłem przewagi rynkowej.

Przegląd baz patentowych i publikacji naukowych

We współpracy z rzecznikiem patentowym prowadzimy przegląd największych baz patentowych oraz publikacji naukowych. Uzyskane wyniki poddawane są analizie pod kątem zbieżności z cechami tworzonego produktu lub technologii. To pierwszy etap weryfikacji, który pozwala na wstępną ocenę czystości patentowej oraz wskazanie ewentualnych rekomendacji w zakresie możliwości ubiegania się m.in. o dotacje lub ochronę patentową rozwiązania.

Analiza dostępnych na rynku rozwiązań konkurencyjnych

Sprawdzamy, jakie rozwiązania ujawnia w swojej ofercie konkurencja. Niejednokrotnie okazuje się, że analogiczny lub podobny produkt został już wprowadzony na rynek. Wiedza taka pozwala zmodyfikować przyjętą koncepcje i zastanowić się, jakie dodatkowe cechy lub funkcjonalności powinniśmy zaoferować?

Konsultacje w jednostkach naukowych

Analiza baz patentowych lub dostępnych rozwiązań konkurencyjnych może okazać się niewystarczająca dla ustalenia rzeczywistego potencjału innowacyjnego tworzonego rozwiązania. Często to naukowcy mają najbardziej aktualną wiedzę o innowacjach jeszcze nie skomercjalizowanych lub bieżących kierunkach prac B+R w interesującym nas obszarze.

Dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Dotacje na projekty
badawczo-rozwojowe

Na wsparciem mogą liczyć projekty, których przedmiotem jest podejmowanie wyzwań i zagadnień technologicznych, ukierunkowanych na opracowanie nowych produktów lub procesów. 

Dotacje na projekty
inwestycyjne

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup maszyn oraz rozbudowę zakładu produkcyjnego w oparciu o tzw. wdrożenie wyników prac B+R.

Pozostałe dotacje

Przedsiębiorcy o statusie MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie na promocje marki na rynkach zagranicznych lub zakup usług badawczych.

Nasze doświadczenie

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu,
a nasz nie jest wyjątkiem. Przeczytaj nasze referencje poniżej.

Promar PPH Sp. z o.o.

Producent posiadał potrzebę wprowadzenia znaczących zmian w posiadanej przez siebie linii technologicznej. Podstawą projektu stało się więc opracowanie eksperymentalnych modułów, które umożliwiły modernizację parku technologicznego.

Nasz punkt widzenia

3 Wrzesień

Zakup linii technologicznej oraz budowa zakładu możliwe dzięki "kredytowi technologicznemu"

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które planują wprowadzić na rynek innowacyjne produkty lub usługi będą mogły aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego o dotację (tzw. premia technologiczna) na wdrażanie nowych technologii. Poprzez wdrożenie rozumie się nabycie środków trwałych a także przeprowadzenie prac budowlanych

3 Wrzesień

600 mln zł dla firm z województwa mazowieckiego na prace B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dość niespodziewanie ogłosiło 14 sierpnia dedykowany konkurs POIR 1.1.1 dla województwa mazowieckiego. Budżet konkursu to aż 600 mln zł. Rozczarowuje natomiast termin naboru wniosków, który potrwa od 23 sierpnia do 23 września 2019.

1 Kwiecień

Szybka Ścieżka - kluczowe dofinansowanie w 2019 roku

Od 1 kwietnia 2019 przedsiębiorcy mogą aplikować o wsparcie w ramach kolejnej edycji konkursu Szybka ścieżka, flagowego instrumentu wsparcia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. A jest o co walczyć – na przedsiębiorców w tym naborze czeka ponad miliard złotych.

Jak możemy pomóc?

InnovaTree Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13

81-521 Gdynia

NIP 5833333780

 

Nasze biura:
Gdynia, Warszawa, Łódź, Wrocław.

Umów bezpłatną konsultację

Telefon

+48 530 918 074

Obsługujemy

200+

klientów B2B

20+

globalnych korporacji

15+

spółek giełdowych

70%

klientów powraca

Specjalizujemy się we wspieraniu rozwoju firm poprzez innowacje, scanning technologiczny i dostęp do finansowania.

  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

Dotacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty inwestycyjne

Pozostałe dotacje

InnovaTree Sp. z o.o. All rights reserved.